Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 89

Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98
Lichte stijging criminaliteitscijfers Aalsmeer - Peters Hotnews.nl
Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Lichte stijging criminaliteitscijfers Aalsmeer

Datum: 18 april 2012
Bron: Gemeente Aalsmeer

Na de daling van het aantal aangiften in de regio Amsterdam-Amstelland in de periode 2002-2009 (-21%) valt er de laatste paar jaar een lichte stijging van het aantal aangiften in de regio te constateren. De cijfers van 2010 tonen een toename met 3% (een stijging met 2.600 aangiften) en voor 2011 met 1%. Wanneer we de cijfers van Aalsmeer voor 2011 vergelijken met de totale aangifte cijfers voor 2010 dan is sprake van een stijging met 5%.

De cijfers voor Aalsmeer zijn afkomstig uit de Regionale VeiligheidsRapportage. Deze cijfers zijn overgenomen in de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2012 - 2014, die donderdag 19 april 2012 in het beraad wordt behandeld. Daaruit komt naar voren dat de Aalsmeerse stijging wordt veroorzaakt door onder meer een toename van het aantal aangiften inbraken in woningen, garages, boxen, schuren, de aangifte mishandeling en winkeldiefstal. Objectieve gegevens over het aantal woninginbraken geven aan dat het aantal aangiften in de gemeente Aalsmeer van 2009 tot en met 2011 flink toe is genomen. Hetzelfde geldt voor de inbraak uit box, schuur, garage en tuinhuis in de gemeente Aalsmeer. Voor beide misdrijven geldt dat recente cijfers uitwijzen dat het aantal aangiften weer daalt, maar het niveau is nog altijd ver boven dat van 2007. De oorzaak van de stijging is niet helemaal duidelijk. Wel blijkt er een toename van (een diversiteit aan) dadergroepen.

Diefstal motorvoertuigen
De aangiften van diefstal uit en van motorvoertuigen en diefstal van (brom/snor)fietsen vertoont een daling in 2008, maar nemen in 2009 weer toe.
Het aantal aangiften van openlijke geweldpleging op personen, mishandeling en bedreiging laat een wisselend beeld zien. Alle drie de misdrijven hebben een piek in 2009. Van 2010 tot en met 2011 vertoont het aantal aangiften van mishandeling wederom een stijging. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van zowel de schommelingen als de pieken.

Huiselijk geweld en jeugdveiligheid
Het aantal incidenten van huiselijk geweld in Aalsmeer laat een opvallende stijging zien in vergelijking met het aantal in 2007. Overigens wordt naar schatting slechts 10% van de huiselijk geweldincidenten daadwerkelijk gemeld bij de politie.
De afgelopen jaren is de overlast in en rond het winkelcentrum Kudelstaart en in Aalsmeer Oost aanzienlijk geweest. Er was sprake van geluidsoverlast, het plegen van vernielingen en het achterlaten van vuil. Ook in andere wijken is, in mindere mate, overlast in de openbare ruimte ervaren door omwonenden. Het aantal meldingen van jeugdoverlast vertoont, met uitzondering van het jaar 2009, een redelijk constant beeld. In het jaar 2010 en 2011 was er één hinderlijke jeugdgroep in de gemeente Aalsmeer. De aanpak van jeugdoverlast heeft in Aalsmeer een hoge prioriteit. Ook als er geen zogenaamde geprioriteerde jeugdgroepen zijn, worden jongeren die de fout ingaan aangepakt.

Vandalismemeter is terug
Het aantal aangiften van vandalisme is gedaald van 321 aangiften in het jaar 2007 tot 247 in 2011. Eind vorig jaar herintroduceerde de gemeente Aalsmeer de al eerder gebruikte vandalismemeter. Maandelijks is de door vandalisme aangerichte schade aan gemeentelijke goederen en de kosten daarvan gepubliceerd. De ‘bewustwording' kan hebben bijgedragen in de daling van het aantal aangiften van vandalisme.
Het aantal diefstallen en inbraken in bedrijven of instellingen is de laatste jaren iets gedaald. De inzet rond de Keurmerk Veilig Ondernemen projecten kan hiervoor een verklaring zijn. Het aantal winkeldiefstallen kent een behoorlijke stijging in de periode 2007 tot en met 2011. De politie merkt dat een toename van de detailhandel gepaard gaat met een stijging van het aantal aangiften, waaronder winkeldiefstal.

In Aalsmeer is sprake van een Keurmerk Veilig Ondernemen project in het centrum van Aalsmeer. Dit succesvol samenwerkingsverband tussen lokale ondernemers, politie, brandweer en de gemeente heeft in 2011 de 3e ster behaald. Dit betekent dat het project opnieuw een certificaat heeft ontvangen en wordt gecontinueerd.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht