Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Start formatie nieuwe coalitie in De Ronde Venen

Datum: 29 maart 2016
Bron:

De partijen CDA, Ronde Venen Belang en VVD zijn vanaf 25 maart formatiebesprekingen gestart voor een nieuw college in De Ronde Venen. Tijdens de raadsvergadering op 24 maart is het vertrouwen in het college opgezegd door een meerderheid van de raad. De aanleiding voor de motie van wantrouwen was de behandeling van een onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie waaruit bleek dat er al sinds eind 2014 onvoldoende vertrouwensbasis voor de bestuurlijke samenwerking in de coalitie met CDA, RVB, PvdA-Groen-Links-LokaalSociaal en Christenunie-SGP. De motie van wantrouwen werd ingediend door de  fracties van het CDA en Ronde Venen Belang en gesteund door de VVD. Als gevolg van de daarvan zijn de wethouders Aldrik Dijkstra (ChristenUnie-SGP), Anco Goldhoorn (RVB), David Moolenburgh (CDA) en Erika Spil (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal) afgetreden. 

Op vrijdag 25 maart hebben het CDA, RVB en de VVD overleg gevoerd over de vorming van een nieuwe coalitie, die in de raad een breder draagvlak zal hebben dan tot nu toe. Die bespreking verliep in zeer constructieve en goede sfeer. De onderlinge samenwerking is gericht op verbetering van bestuursprocessen, scherpere omschrijvingen van beleidsdoelstellingen en meer tempo in het bereiken van concrete resultaten. Kostenbeheersing is daarbij scherp in beeld. Het eerste besluit van de nieuwe coalitiepartners is de vermindering van het aantal wethouders met 25 procent. Elke partij levert één wethouder. Inmiddels hebben het CDA en Ronde Venen Belang aan hun zittende wethouder gevraagd toe te treden tot het nieuwe college. Deze fracties fractie van de VVD maakt op korte termijn haar kandidaat bekend. De ambitie is om binnen een maand een nieuw college te installeren.

De fractieleiders van het CDA, RVB en VVD hebben indringend met burgemeester Maarten Divendal gesproken over de consequenties van de val van het college. Hierbij is het vertrouwen in de burgemeester als voorzitter van de raad en het college expliciet uitgesproken. Dinsdag 29 maart wordt in het college gesproken over de gevolgen van de motie.

De motie van wantrouwen was ingegeven door opmerkingen van een aantal collegeleden over het functioneren van de twee grootste coalitiepartijen CDA en RVB. In die fracties zou na de verkiezingen in 2014 sprake zijn van minder regie, minder ervaring en minder begeleiding in “het politieke spel” en “processen die daarin spelen”. Bovendien zou de gemeenteraad als geheel minder ervaren zijn en minder stabiel functioneren.

Het rapport van de rekenkamercommissie had betrekking op de verhouding tussen raad en college tijdens het verkennend onderzoek naar grotere samenwerking met de Noord-Hollandse gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (DUO). Uiteindelijk bleek er eind 2014 in de raad van de gemeente De Ronde Venen geen meerderheid voor het voorstel, dat op initiatief van het college al ver uitgewerkt was.

Op 29 maart zetten de onderhandelaars van CDA, RVB en VVD hun besprekingen voort. Een volgend persbericht over de voortgang van de formatie wordt maandag 4 april verwacht.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34
Terug