Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Overdracht N196 van Provincie aan gemeente Aalsmeer

Datum: 30 maart 2016
Bron: Gemeente Aalsmeer

De provincie Noord-Holland draagt op 1 april 2016 de N196 (Burgemeester Kasteleinweg) in beheer en onderhoud over aan de gemeente Aalsmeer. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder het stuk weg op Aalsmeers grondgebied wordt overgedragen. Het eigendom wordt overgedragen nadat de Burgemeester Kasteleinweg opnieuw is ingericht. Dat zal naar verwachting pas in 2019 gereed zijn.
N201

In 2004 hebben de provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn de realisatieovereenkomst gesloten voor de aanleg van de omgelegde N201. Daarin is vastgelegd dat de oude N201, de huidige N196, in Aalsmeer en Uithoorn wordt overgedragen. Nu de N201 inderdaad is omgelegd, is de overdracht van de N196 naar de gemeente mogelijk geworden. In Uithoorn is de N196 vorig jaar al overgedragen.
Voorwaarden

De gemeente Aalsmeer krijgt de weg conform de in 2004 gemaakte afspraken over de verlegging van de N201. Voor het eigendom betaalt Aalsmeer het symbolische bedrag van 1 euro. Op basis van onderzoek naar de huidige staat van de weg zijn afspraken gemaakt over de vergoeding die de gemeente krijgt voor het toekomstige beheer en onderhoud. Beide partijen zijn overeengekomen dat de gemeente Aalsmeer hiervoor € 875.000,00 ontvangt van de provincie Noord-Holland.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht