Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Nacht van Neptunus zaterdag 3 september op de Vinkeveense Plassen

Datum: 02 september 2016
Bron: ingezonden stukken

Jaren geleden is ontdekt dat de natuurgoden ons “Rondeveners” niet welgezind blijven als niet op gepaste wijze Neptunus wordt geëerd wordt . Terecht, want het varen op de Vinkeveense Plassen geeft de watersporters en recreanten enorm veel plezier. Een feest uit dankbaarheid is het minste wat we terug kunnen doen.

Neptunus is de indrukwekkend barse, trotse koning van de zee. Hij is in staat geweldige golven tot bedaren te brengen.

Belangrijk dus om hem te vriend te houden!

Daarom wordt zoals ieder jaar de eerste zaterdag van september gewijd aan Neptunus. Neptunus zelf is bereid gevonden om naar Vinkeveen te komen en mee te varen om de bedankjes in ontvangst te nemen.

De indrukwekkende gestalte van Neptunus en zijn meegereisde zeemeerminnen zal te zien zijn op een grote verlichte boot. Het schip van Neptunus zal zoals altijd de leiding nemen. Er zal vanaf 21.00 uur  een route worden gevaren over de Vinkeveense Plassen. De boten die meevaren volgen “Neptunus”. Alle deelnemende boten kunnen bij het ontmoeten van de Neptunusboot een groet uitbrengen aan Neptunus. De deelnemende boten moeten hun boot op een bijzondere manier verlichten, aankleden of geheel transformeren. De uitdaging is dat iedere deelnemer iets heel bijzonders van zijn bootje of schip maakt. Hoe mooier, gekker, opvallender hoe beter!!! Kies een item en maak er wat moois van. Ook als je maar een klein bootje hebt kun je meedoen en er iets bijzonders van maken. Goede verlichting is wel heel belangrijk. Je trekt de aandacht en het is bovendien veiliger. 

Een flink aantal bootbezitters is al druk bezig met de voorbereiding van het meedoen aan de Nacht van Neptunus. Een onderwerp kiezen en vervolgens de boel optuigen. In de wijde omgeving is dan ook bijna geen stroom- aggregaat meer te huur, aangezien de meeste mensen hun boot met dusdanig veel lampjes verlichten dat een 220 volt stroom aggregaat nodig is. Veel mensen bedenken ieder jaar een nieuw thema. Vaak worden boten voorzien van complete bouwwerken en vooral heel veel lampjes. 

Ook dit jaar is het weer een "wedstrijd" en worden er een aantal prijzen uitgereikt aan de winnende deelnemers. Voorwaarde is wel dat de deelnemers zich inschrijven bij nachtvanneptunus@gmail.com,  of  bij Jachthaven Winkeloord, Camping de Tachtig morgen of bij Jachthaven Oldenburger. Deelname  is gratis! Inschrijven is mogelijk tot Zaterdag 3 september om 16.00 uur. Nog een voorwaarde voor het meevaren is dat de gewone navigatieverlichting gevoerd moet worden. Het BPR is van kracht, en de aanwijzingen van de organisatie, politie en handhaving moeten worden opgevolgd. De politie zal ook dit jaar alcoholcontroles houden op het water. 

Start om ongeveer 21.00 uur vanaf de starttoren op zandeiland 8. Met Neptunus voorop varen richting eiland 9  om daarna voor eiland 10 , 11 en 12 langs te varen. Daarna wordt voor eiland 1 en 2 langs gevaren dan langs eiland 3 richting eiland 4. Let op bij het duikgebied! Daarna wordt er tussen eiland 5 en 6 doorgevaren richting de boei bij jachthaven Oldenburger. Daarna weer  richting WVA om vandaar langs eiland 3 richting de starttoren te varen. Hierna zal worden aangemeerd bij de starttoren op eiland 8 voor de prijsuitreiking. Na uitreiking van de prijzen is de Nacht van Neptunus afgelopen. Deelnemers worden dan geacht terug te varen naar hun thuishaven. Geluidsoverlast zal niet worden toegestaan.  

Om 01.30 zal alle muziek uit gedaan zijn zodat om 02.00 uur de rust kan weerkeren op de Vinkeveense plassen. 

De verlichte boten zijn het beste zichtbaar vanaf de eilanden 4, 5, 1 en 2.

Prijzen

 • Er zullen ook dit jaar weer prijzen worden uitgereikt in de vorm van bekers en geldprijzen (€ 100,- en € 50,-).
 • Het gaat hierbij om de volgende categorieën:
 • Het mooist verlichte schip.
 • Het origineelst opgetuigde schip.
 • Het schip met het meest actuele onderwerp.
 • Een aanmoedigingsprijs.
 • De aanmoedigingsprijs is bedoeld om een financieel steuntje te geven voor volgend jaar om weer een leuk versierd schip te maken maar vooral om goede en aandacht trekkende verlichting te kunnen aanschaffen.

De volgende regels zijn belangrijk voor iedereen die deelneemt of meevaart. 

 1. Deelname mag alleen met inachtneming van het Binnenvaartpolitiereglement
 2. De boot is uiteraard voorzien van de werkende navigatieverlichting. 
 3. Maximum snelheid 9 km per uur. 
 4. Aanwijzingen van organisatie, politie, Recreatieschap en brandweer dienen terstond opgevolgd te worden. 
 5. Deelname is geheel voor eigen risico! De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en of ongevallen. 
 6. Drankgebruik is door kapiteins en schippers niet toegestaan. 
 7. Het maken van onnodig geluidsoverlast tijdens en/of na het evenement is niet toegestaan. 
 8. Het hebben van open vuur op boten en/of eilanden is verboden. 
 9. Het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan 
 10. Blijf uit de buurt van de duikzone bij Eiland 4
 11. Na de prijsuitreiking is de Nacht van Neptunus afgelopen. 
 12. De bruggen in de Baambrugse Zuwe, Achterbos/Herenweg en Demmerik/Herenweg draaien tot 1 uur 

De organisatie wenst iedereen een behouden “ NEPTUNUS VAART” toe, voor verdere Informatie kunt u contact opnemen met H. Griffioen 0294-284819 of nachtvanneptunus@gmail.com

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Karwei Vacatures Mijdrecht


Terug

Karwei Vacatures Mijdrecht