Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Criminaliteit in De Ronde Venen vorig jaar opnieuw gedaald

Datum: 23 januari 2017
Bron:

De criminaliteit in De Ronde Venen is vorig jaar verder gedaald. In vergelijking met 2015 nam het aantal misdrijven met 3 procent af. Met name het aantal geweldsmisdrijven, fietsendiefstallen en vernielingen daalde. Het aantal meldingen over overlast van jongeren nam vorig jaar toe.   

De criminaliteitscijfers van De Ronde Venen zijn voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaald. In 2013 werden 1965 misdrijven genoteerd, in 2014 waren dat er 1746, in 2015 1557 en vorig jaar 1517. De cijfers betekenen een afname van ruim 20 procent in de afgelopen vier jaar.

De afname in 2016 is voor een groot deel het gevolg van de daling van het aantal geweldsdelicten (-17 %), het aantal fietsendiefstallen (- 23 %) en vernieling (- 15 %). Ondanks een piek in de maanden oktober en november nam ook het aantal woninginbraken vorig jaar af (- 5 %). Onder woningbraken worden zowel de pogingen tot een inbraak als geslaagde inbraken gerekend. Opvallend is dat uit de cijfers blijkt dat het aantal pogingen vorig jaar met 8 procent toenam, maar dat het aantal geslaagde inbraken met 11 procent is gedaald. Dit laat zien dat het treffen van maatregelen om inbraak te voorkomen (zoals beter hang- en sluitwerk, verlichting, enz.) zinvol is. Deze maatregelen houden een inbreker op waardoor hij zijn poging tot inbraak eerder opgeeft.

Jeugdoverlast

Het aantal meldingen over overlast door jongeren is vorig jaar aanmerkelijk gestegen, van 196 tot 244 (een stijging van 24 %). De toename heeft zich met name de laatste zes maanden van 2016 voorgedaan (+ 32 %). Ook regionaal is het aantal meldingen jongerenoverlast gestegen (+ 13 %). De stijging is aanleiding om steviger in te zetten op een aanpak van de problemen. De politie houdt nadrukkelijk en vinger aan de pols en zal op basis van tussentijdse cijfers prioriteiten stellen. Bij de eerste signalen van toenemende overlast van jongeren wordt dat gericht aangepakt.

De stijging wordt voor een deel verklaard door de toenemende bereidheid van inwoners om deel te nemen aan WhatsAppgroepen waardoor het eenvoudiger is melding te maken van situaties. Ook de hype rond Pokémon heeft geleid tot meer meldingen.

Dalende lijn

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Het is goed dat we een dalende lijn zien en dat het aantal misdrijven jaarlijks afneemt. Dat willen we komend jaar voortzetten, de politie en de gemeente zetten daar op in. Ook van inwoners verwacht ik daarin een bijdrage. Alleen als politie, gemeente en inwoners samenwerken zal het ons lukken de veiligheid in de gemeente ook in 2017 te vergroten.’’

Burgernet en BuurtwhatsApp vindt Divendal goede vormen van samenwerking. ,,Bij Burgernet vormen inwoners ogen en oren van de politie zodat ze gericht kunnen uitkijken naar gezochte personen of vermiste kinderen. Tips en signalen van inwoners zijn voor de politie onmisbaar bij het oplossen van veel misdrijven. Ook BuurtwhatsApp is een goed voorbeeld. Buurtbewoners zijn daarin in een appgroep met elkaar verbonden en komen zelf in actie wanneer zij verdachte situaties tegenkomen of verdachte personen door hun buurt zien lopen.  Ik hoop dan ook dat dit jaar, net als voorgaande jaren, zich weer veel nieuwe inwoners bij Burgernet of een van de WhatsAppgroepen aansluiten. Maar ook als ze dat niet doen, kunnen inwoners bijdragen aan de veiligheid in hun omgeving door in geval van verdachte situaties altijd de politie te bellen via 112’’, aldus Divendal.

laatst bijgewerkt op: 24 jan 2017 13:23
Terug