Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeenten betreuren uitspraak 130 km/u op A2

Datum: 09 maart 2017
Bron: RTV Utrecht

Minister Schultz mocht de maximumsnelheid op de A2 in de avond en nacht verhogen naar 130 kilometer per uur. Dat heeft de Raad van State vanmorgen beslist.

Alle bezwaren van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen tegen het verkeersbesluit zijn ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. De gemeenten zijn zeer teleurgesteld in de uitspraak. Wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht stelt dat de betrouwbaarheid van de overheid een zware deuk heeft opgelopen.

Bezwaren

De twee gemeenten en enkele inwoners van Maarssen voerden in hoger beroep meerdere bezwaren aan. Zij vinden dat de minister een uitgebreid milieuonderzoek had moeten laten doen en dat ze meer rekening had moeten houden met de effecten op de natuur, de gezondheid van omwonenden en de verkeersveiligheid.

Beoordelingsruimte

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister 'beoordelingsruimte' bij het nemen van een verkeersbesluit en spelen ook politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol. "Het valt buiten de taak van de rechter om de waarde of het maatschappelijk gewicht van alle betrokken belangen naar eigen inzicht vast te stellen", stelt de hoogste rechter.

Ook is er volgens de rechter geen sprake geweest van een onredelijk en onevenwichtig besluit. Een lagere maximumsnelheid dan 130 kilometer per uur is volgens het landelijke beleid alleen aan de orde wanneer dat uit een oogpunt van milieu of verkeersveiligheid nodig is. De minister heeft die belangen onderkend en afgewogen na meerdere onderzoeken, stelt de rechter.

"De nadelige effecten van het verkeersbesluit op onder meer het woon- en leefklimaat blijven binnen de wettelijke normen en zijn niet zodanig dat de minister daaraan in redelijkheid doorslaggevende betekenis had moeten toekennen", aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Reacties

Wethouder Pieter de Groene van gemeente Stichtse Vecht: "De uitspraak is natuurlijk bijzonder teleurstellend voor tienduizenden inwoners van onze gemeenten. Wij vinden: afspraak is afspraak. Onder veel inwoners heerst het gevoel van onrechtvaardigheid."

Volgens de wethouder is er een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. "Ons werd in een prachtige folder met de titel 'Beter en betrouwbaar' een situatie voorgespiegeld, van 120 naar 100. Niet voor niets zijn afspraken gemaakt bij de wegverbreding op basis van milieuonderzoek. Het Rijk gaf daarin aan dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals de snelheidsverlaging van 120 naar 100 km per uur. Alleen zo bleven effecten op luchtkwaliteit, geluid en natuur aanvaardbaar. Al binnen acht maanden werd er getornd aan de afspraken. De betrouwbaarheid in de overheid loopt daarmee onder inwoners een zware deuk op."

Wethouder David Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen is ook teleurgesteld. "Maar we geven niet op. De minister kiest voor minimale tijdswinst, wij nog steeds voor een schoner milieu en een gezond en langer leven. Tot slot vragen we ons af wat een paar minuten tijdswinst oplevert, vergeleken bij het tijdsverlies door dichtgeslipte afritten op de A2, bijvoorbeeld bij Vinkeveen. Logischerwijs zou de focus meer daar moeten liggen dan op harder rijden. Als de snelheid ook overdag verhoogd wordt, zullen we als gemeenten wederom bezwaar maken, conform de bijna unaniem door alle partijen aangenomen moties in beide gemeenteraden."

Het Ministerie van Infrastructuur en MIlieu stelt in een reactie dat het goed is dat het besluit nu definitief is. "De uitspraak bevestigt dat er een zorgvuldig en correct besluit is genomen."

Bron: RTV Utrecht

laatst bijgewerkt op: 9 mrt 2017 15:51Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht