Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Verkeershinder door aanleg rotonde Amstelhoek

Datum: 03 april 2017
Bron:

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, legt de provincie Utrecht een rotonde aan in Amstelhoek, bij het kruispunt Mijdrechtse Zuwe/Ringdijk Tweede Bedijking. Daarnaast wordt een gedeelte van de Mijdrechtse Zuwe ingericht als 30 kilometerweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Ringdijk Eerste Bedijking en de brug over de Amstel.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 3 april en 2 juni 2017. Vanaf 29 april is er verkeershinder vanwege diverse wegafsluitingen en omleidingsroutes.

NIEUWE INRICHTING MIJDRECHTSE ZUWE

De werkzaamheden zijn een vervolg op de omlegging van een gedeelte van de N201 door de provincie Noord-Holland. De omlegging heeft gevolgen voor de bestaande weg door Amstelhoek die nu voor een deel een andere, meer lokale functie krijgt. De inrichting van de weg wordt hierop aangepast en er komt een rotonde.

WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATREGELEN

De wegwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 3 april en 2 juni 2017. De aannemer werkt in zeven opeenvolgende fasen, op doordeweekse dagen tussen 06:00 en 18:00 uur en gedurende vier weken ook ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden.

Tot 29 april (fase 1 en 2) kan alle verkeer passeren waarbij er wel sprake kan zijn van enige vertraging. Vanaf 29 april tot 2 juni (fase 3 t/m 7) zijn er diverse wegafsluitingen en omleidingsroutes.

De bijlage Fasering en hinder wegwerkzaamheden Amstelhoek 3 april-2 juni 2017 geeft een overzicht van de fasering van de werkzaamheden en van de verkeershinder.

laatst bijgewerkt op: 3 apr 2017 09:10Week van de Ontmoeting


Terug

Week van de Ontmoeting