Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Archeologische vondsten in dorpscentrum Mijdrecht

Datum: 08 december 2017
Bron: 0297.nl / De Groene Venen

Tijdens de sloop van het winkelcentrum Molenhof in Mijdrecht zijn archeologische vondsten gedaan. De oorsprong van de gevonden resten varieert van de late middeleeuwen tot en met de 18e eeuw. Op een kaart uit de 18e eeuw zijn de Kerkvaart en de Janskerk duidelijk te herkennen, evenals de de lintbebouwing langs de Dorpsstraat. Dat er nu resten zijn gevonden is dus eigenlijk geen verrassing, maar voor archeologen is het toch een redelijk bijzondere vondst. Of de vondsten zullen leiden tot vertraging van de bouw van de nieuwe Molenhof is nog niet duidelijk. Mogelijk worden ze afgedekt en worden de nieuwe winkels en appartementen er overheen gebouwd.

“In oude steden als Leiden of Delft zijn deze vondsten niet heel bijzonder, maar voor Mijdrecht en omgeving is dit wel degelijk zeer interessant.” Dat meldt Gertjan de Boer, beleidsmedewerker Cultuurhistorie en Landschap. “Wat we hebben aangetroffen zijn funderingen en resten van woningen uit de 17e eeuw en mogelijk ouder. Achterop het terrein is een molensteen teruggevonden; het enige overblijfsel van de molen die hier ooit stond en die in de jaren ’50 van de vorige eeuw afbrandde. Veel inwoners weten dat nog.”

Ook archeoloog Martijn van Haasteren van VUhbs is enthousiast. Zijn de overblijfselen uit het verleden bij toeval ontdekt? “Nee, voorafgaand aan de sloop is er al contact met archeologie geweest. De opdrachtgever heeft zelf ook een archeologische dienst, die al historisch vooronderzoek hebben gedaan. Je zit hier in historisch gebied, dus dan kun je dit wel verwachten. Bovendien was in een eerder stadium al archeologisch onderzoek gedaan bij een huis iets verderop.”

Op het terrein zijn resten van bewoning aangetroffen uit de late middeleeuwen. Martijn: “Bij een proefopgraving hebben we palen van houten gebouwen aangetroffen en niveautjes van lemen vloeren, naar schatting zo'n 500 tot 600 jaar oude. Dichter bij de Dorpsstraat vonden we funderingen van steenbouw, die zijn iets minder oud: uit de 16e en 17e eeuw. Het terrein is door de eeuwen heen een aantal keren opgehoogd met grond en afval, meestal afkomstig uit Amsterdam. Je zit hier in een turfgebied. Schepen met turf voeren naar Amsterdam, waar de turf werd verkocht om op te stoken. De lege schepen namen huisafval en grond mee terug.” Ook zijn diverse tegeltjes, aardewerken gebruiksvoorwerpen en pijpenkopjes aangetroffen.

Martijn van Haasteren verwacht geen vertraging bij de bouw van de woningen. “De archeologie is een onderdeel van het bouwproces. Dat wordt rondom de werkzaamheden.”

Maar betekent dit dat de nieuwe winkels en appartementen langer op zich laten wachten? Mogelijk worden de resten afgegraven maar waarschijnlijker worden ze afgedekt en komt de nieuwe Molenhof er bovenop. Met een beetje mazzel leveren deze restjes geschiedenis dus geen vertraging op voor de toekomst.

laatst bijgewerkt op: 8 dec 2017 09:40Karwei Vacatures Mijdrecht

Via 0297.nl


Terug

Karwei Vacatures Mijdrecht