Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Wethouder verontwaardigd over ‘voorbarige en oneigenlijke’ brief Vitens

Datum: 18 december 2017
Bron: Gemeente De Ronde Venen / Vitens

De gemeente vindt het voorbarig en onterecht dat Vitens vorige week een brief aan alle huishoudens in De Ronde Venen heeft gestuurd waarin een hogere waterrekening wordt aangekondigd. ,,Op dit moment lopen er nog juridische procedures met Vitens over de precarioheffing,’’ zegt wethouder Alberta Schuurs (Financiën). ,,De brief die Vitens nu heeft verstuurd wordt gebruikt om oneigenlijke druk op de gemeente en de politiek uit te oefenen.’’

De gemeenteraad heeft in 2015 unaniem de verordening aangenomen om de precariobelasting te gaan heffen. Nutsbedrijven krijgen de precariobelasting opgelegd omdat hun leidingen in gemeentegrond liggen. Bij de behandeling van de begroting voor 2018 heeft de gemeenteraad besloten de in rekening gebrachte precario aan inwoners te compenseren. Dat gebeurt door in 2018 elk huishouden een korting te geven op de lokale lasten.

Het college van B en W gaat naar aanleiding van de brief een stevig gesprek voeren met Vitens. Het college is van mening dat, zolang er een juridische procedure loopt, er geen heffingsgrondslag is voor de rekening die Vitens wil versturen aan inwoners.

Reactie Vitens

Een woordvoerder van het waterbedrijf reageert desgevraagd als volgt. "Vitens moet kostendekkend werken en is daarom gedwongen de heffing door te berekenen aan de inwoners van deze gemeenten. 

Vitens is zeer tegen deze precariobelasting en staat dan ook achter de inwoners van deze gemeenten. Vitens heeft bij de desbetreffende gemeenten herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen deze heffing. Kraanwater is een primaire eerste levensbehoefte en moet betaalbaar zijn en blijven, vindt Vitens. Bovendien mogen gemeenten in 2022 geen precario meer heffen, dus is het onlogisch om toch deze heffing nog in te voeren. Zo is precario een oneigenlijke manier voor gemeenten om aan geld te komen.

Sommige gemeenten vinden het voorbarig dat Vitens de precario nu al gaat doorbelasten. Er loopt namelijk nog een zaak bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, met als inzet het recht om deze gemeentelijke belasting te mogen heffen. Het is niet te voorspellen wat de uitkomst van deze procedure zal zijn. Vitens vindt dat haar klanten recht hebben op duidelijkheid over de tarieven voor volgend jaar. En, stel dat Vitens deze rechtzaak verliest, dan zou over twee à drie jaar precario in één keer worden moeten worden doorbelast. Dat zou over enorme bedragen gaan. Dat wil Vitens in elk geval voorkomen."

laatst bijgewerkt op: 18 dec 2017 18:44Karwei Vacatures Mijdrecht


Terug

Karwei Vacatures Mijdrecht