Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Coalitieakkoord De Ronde Venen gepresenteerd, wethouders bekend

Datum: 23 april 2018
Bron:

De partijen CDA, VVD, D66 en Seniorenpartij De Ronde Venen vormen een nieuwe coalitie in De Ronde Venen. De partijen hebben maandagmiddag 23 april hun coalitieakkoord gepresenteerd (klik hier voor download). Dat draagt de titel: ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten!’. Elk van deze partijen levert een wethouder. De gemeenteraad wordt donderdag 26 april gevraagd hen te benoemen en het akkoord vast te stellen.

Onder voorzitterschap van formateur Marianne Luyer hebben de vier partijen een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten. De partijen schrijven daarin dat er in De Ronde Venen al veel is om trots op te zijn: ‘Acht mooie dorpen, landelijk met veel groen en dicht bij de voorzieningen van de grote stad.

Dorpen waarin naar elkaar wordt omgekeken. Gemeenschappen waarin men zelf verantwoordelijkheid neemt om het goed te hebben met elkaar.’ Hier wil de coalitie verder op bouwen. ‘Samen met de inwoners willen we onze goede uitgangspositie versterken en ervoor zorgen dat ook in de toekomst er met veel plezier gewoond, gewerkt en geleefd kan worden in De Ronde Venen’.

Woningen, bereikbaarheid, duurzaamheid en ondernemers

De coalitie wil inzetten op het bouwen van woningen voor jongere en oudere inwoners. De bereikbaarheid van en naar de gemeente moet beter, zowel per fiets, openbaar vervoer en auto. De coalitie gaat samen met de hele raad een strategisch plan maken om te zorgen dat er forse verbeteringen worden gerealiseerd bij de nieuwe concessieverdeling. De Ronde Venen klimaatneutraal is een grote uitdaging waar de coalitie stappen in wil zetten en vliegt dit vanuit diverse aandachtsgebieden aan. Ruimte voor ondernemerschap is tevens een belangrijk onderdeel in het akkoord.

Akkoord op hoofdlijnen

De nieuwe coalitie wil een minder scherpe grens tussen coalitie en oppositie. Daarom bevat het akkoord alleen hoofdlijnen. Onderwerpen als het openbaar vervoer, de toekomst van het gemeentehuis en het nieuwe vergaderstelsel wil de coalitie raadsbreed oppakken.

Vier wethouders

De vier partijen dragen ieder een fulltime wethouder voor. Namens het CDA is dat Rein Kroon.

Hij krijgt de portefeuille: Ruimtelijke ordening, bestemmingsplan Buitengebied- West, volkshuisvesting, de grondexploitaties Vinkeveld en Land van Winkel, economie (exclusief arbeidsmarkt) en sport.

Namens de VVD is Alberta Schuurs-Jensema de kandidaat voor het wethouderschap. Haar portefeuille wordt: Participatie, economie-arbeidsmarkt, mobiliteit, recreatie, Sporthuis Abcoude, Bestemmingsplan Plassengebied, grondexploitaties de Maricken en de Stationslocatie, financiën, hr en ict.

Kiki Hagen is wethouderskandidaat namens D66. Haar portefeuille wordt: Integraal jongerenbeleid, onderwijs, jeugdzorg, duurzaamheid, milieu, groen, openbare ruimte en dienstverlening.

Marja Becker is de wethouderskandidaat namens de Seniorenpartij De Ronde Venen.

Haar portefeuille wordt: Integraal ouderenbeleid, zorg, kunst en cultuur, cultuurhistorie, natuur en afval.

Donderdag 26 april wordt de gemeenteraad gevraagd de vier kandidaten als wethouder te benoemen en het coalitieakkoord vast te stellen. Dat gebeurt tijdens een vergadering in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19 uur en is openbaar.

laatst bijgewerkt op: 23 apr 2018 16:07

Bestanden:

test


Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht


Terug

Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht