Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Criminaliteit in De Ronde Venen verder gedaald

Datum: 23 juli 2018
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De criminaliteit in De Ronde Venen is in de eerste helft van dit jaar met 13 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen, autokraken en meldingen jongerenoverlast namen af. De daling in De Ronde Venen is sterker dan het gemiddelde van de regio Midden-Nederland.  

Dat blijkt uit een overzicht van het aantal geregistreerde misdrijven over de eerste zes maanden in De Ronde Venen. Het aantal misdrijven in de gemeente laat al enige tijd een dalende lijn zien. In 2017 daalde de criminaliteit met 10 procent in vergelijking met het jaar daarvoor en die daling zet zich nu verder voort. Werden in de eerste zes maanden van 2017 796 misdrijven geregistreerd, in de eerste zes maanden van 2018 waren dat er 679.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden met 23 procent gedaald in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017. Ook het aantal autokraken (- 45 procent) en het aantal fietsdiefstallen (- 41 procent) is flink afgenomen en bevindt zich nu op het laagste niveau van de afgelopen vier jaar. Een stijging is er te zien in de categorie geweld, waar het aantal misdrijven is toegenomen van 54 naar 61 (+ 13 procent). Deze stijging wordt deels verklaard door dubbelingen in de registratie. Zo doen soms meerdere partijen die betrokken zijn bij een geweldsincident aangifte. Ondank dat het om één incident gaat wordt hij dan twee of meer keer geregistreerd.

Betrokkenheid inwoners

Een belangrijke verklaring voor de afname van de criminaliteitscijfers is volgens burgemeester Maarten Divendal de betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid in hun omgeving. ,,Steeds meer inwoners nemen deel aan buurtwhatsapp en Burgernet. Het aantal Burgernetdeelnemers in onze gemeente is al enige tijd het hoogst van heel Midden-Nederland. Elke Burgernetactie levert weer nieuwe aanmeldingen op. Recent hebben we twee succesvolle acties gehad die weer tot veel nieuwe aanmeldingen hebben geleid. Telkens als de politie een oproep doet om uit te kijken naar een persoon of situatie, worden heel veel inwoners benaderd. Je ziet aan de cijfers dat dit vruchten afwerpt.’’ Maar ook inwoners die nog niet deelnemen kunnen hun bijdrage leveren benadrukt Divendal. ,,Bel in verdachte situaties altijd meteen de politie via 112.’’

Aanmelden voor Burgernet kan via www.burgernet.nl 

laatst bijgewerkt op: 23 jul 2018 16:20Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht