Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Nacht van Neptunus op 1 september in Vinkeveen

Datum: 21 augustus 2018
Bron: ingezonden stukken

Op zaterdag avond 1 september 2018  te Vinkeveen. 

De weer goden zijn ons goed gezind geweest dit jaar, het wordt tijd om Neptunus weer te eren. Terecht, want het varen op de Vinkeveense Plassen geeft de watersporters en recreanten enorm veel plezier. Een feest uit dankbaarheid is het minste wat we terug kunnen doen.

Neptunus is de indrukwekkend barse, trotse koning van de zee. Hij is in staat geweldige golven tot bedaren te brengen.

Belangrijk dus om hem te vriend te houden!

Daarom wordt zoals ieder jaar de eerste zaterdag van september gewijd aan Neptunus. Neptunus komt zelfs naar Vinkeveen om mee te varen om de bedankjes in ontvangst te nemen.

De indrukwekkende gestalte van Neptunus en zijn meegereisde zeemeerminnen zal te zien zijn op een grote verlichte boot. Het schip van Neptunus zal zoals altijd de leiding nemen. Er zal vanaf 21.00 uur een route worden gevaren over de Vinkeveense  Plassen. De boten die meevaren volgen “Neptunus”. Alle deelnemende boten kunnen bij het ontmoeten van de Neptunusboot een groet uitbrengen aan Neptunus. De deelnemende boten gaan hun boot op een bijzondere manier verlichten, aankleden of geheel transformeren. De uitdaging is dat iedere deelnemer iets heel bijzonders van zijn bootje of schip maakt. Hoe mooier, gekker, opvallender hoe beter!!! Kies een item en maak er wat moois van. Ook als je maar een klein bootje hebt kun je meedoen en er iets bijzonders van maken. Goede verlichting is wel heel belangrijk. Je trekt de aandacht en het is bovendien veiliger. 

Een flink aantal bootbezitters is al druk bezig met de voorbereiding van het meedoen aan de Nacht van Neptunus. Een onderwerp kiezen en vervolgens de boel optuigen. In de wijde omgeving is dan ook bijna geen stroom- aggregaat meer te huur, aangezien de meeste mensen hun boot met dusdanig veel lampjes verlichten dat een 220 volt stroom aggregaat nodig is. Veel mensen bedenken ieder jaar een nieuw thema. Vaak worden boten voorzien van complete bouwwerken en vooral heel veel lampjes. 

Ook dit jaar worden de Mooiste, Actueelst en Origineelst Verlichte boten  beloont met een prijs. Voorwaarde is wel dat de deelnemers zich inschrijven bij [email protected], of  bij Jachthaven Winkeloord, Camping de Tachtig morgen of bij Jachthaven Oldenburger. Deelname  is gratis! Inschrijven is mogelijk tot Zaterdag 1 september om 16.00 uur. Nog een voorwaarde voor het meevaren is dat de gewone navigatieverlichting gevoerd moet worden. Het BPR is van kracht, en de aanwijzingen van de organisatie en politie, handhaving moeten worden opgevolgd. De politie zal ook dit jaar alcohol controles houden op het water. 

Start om ongeveer 21.00 uur , vanaf de starttoren op zandeiland 8, Neptunus voorop, varen richting eiland 9  om daarna voor eiland 10 , 11, 12 langs te varen. Daarna wordt voor eiland 1 en 2 langs gevaren dan langs eiland 3 richting eiland 4. Let op bij het duikgebied!. Daarna wordt er tussen eiland 5 en 6 doorgevaren richting de boei bij jachthaven Oldenburger. Daarna weer richting WVA om vandaar langs eiland 3 richting de starttoren te varen. Hierna zal worden aangemeerd bij de starttoren, na de prijs uitreiking  is de Nacht van Neptunus afgelopen. Deelnemers worden dan geacht terug te varen naar hun thuishaven. Geluidsoverlast zal niet worden toegestaan.  

Om 01.30 zal alle muziek uit gedaan zijn zodat om 02.00 uur de rust kan weerkeren op de Vinkeveense plassen. 

De verlichtte boten zijn het beste zichtbaar vanaf de eilanden 4, 5, 1 en 2.

Prijzen

Er zullen ook dit jaar weer prijzen worden uitgereikt in de vorm van bekers en geldprijzen (€ 100,- en € 50,-).

Het gaat hierbij om de volgende categorieën:

 • Het mooist verlichte schip.
 • Het origineelst opgetuigde schip.
 • Het schip met het meest actuele onderwerp.
 • Een aanmoedigingsprijs.

De aanmoedigingsprijs is bedoeld om een financieel steuntje te geven voor volgend jaar om weer een leuk versierd schip te maken maar vooral om goede en aandachttrekkende verlichting te kunnen aanschaffen.

De volgende regels zijn belangrijk voor iedereen die deelneemt of meevaart.

 1. Deelname mag alleen met inachtneming van het Binnenvaart politie reglement.
 2. De boot is uiteraard voorzien van de werkende navigatie verlichting.
 3. Maximum snelheid 9 Km per uur. Na zonsondergang 6 km per uur
 4. Aanwijzingen van Politie, Recreatieschap, Brandweer en organisatie dienen terstond opgevolgd te worden.
 5. Deelname is geheel voor eigen risico! De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en of ongevallen, Deelnemers hebben kennis genomen van de veiligheidsbrief.
 6. Drank gebruik is door kapiteins en schippers niet toegestaan.
 7. Het maken van onnodig geluids overlast tijdens en/of na het evenement is niet toegestaan.
 8. Het hebben van open vuur op boten en of eilanden is verboden.
 9. Het afsteken van Vuurwerk is niet toegestaan
 10. Blijf op afstand van de “duik zone“ bij zandeiland 4
 11. Na de prijs uitreiking is de Nacht van Neptunus afgelopen.
 12. De bruggen in de Baambrugse Zuwe, Achterbos/Herenweg en    Demmerik/Herenweg Draaien tot 1 uur
 13. De hoofdprijzen worden alleen na afloop uitgereikt en moeten door de winnaars worden opgehaald tijdens de prijs uitreiking

De organisatie wenst iedereen een behouden “ NEPTUNUS VAART” toe, voor verdere Informatie kunt u contact opnemen met H. Griffioen 0294*284819 of [email protected] 

laatst bijgewerkt op: 21 aug 2018 09:31Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht