Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ondermaatse arbeidsomstandigheden bij Aalsmeerse bloemenexporteur

Datum: 20 december 2018
Bron:

De Inspectie SZW heeft tijdens een controle van een onderneming op de bloemenveiling in Aalsmeer veel tekortkomingen in de arbeidsveiligheid geconstateerd. Werknemers lopen er rond op gympen en zelfs badslippers terwijl veiligheidsschoenen verplicht zijn, er is geen risico-inventarisatie en –evaluatie opgesteld en het bedrijf heeft nagelaten een ernstig arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Vorige week raakte een werknemer in de bedrijfshal gewond door een aanrijding met een heftruck. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever een inventarisatie te maken van de risico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld, een RI&E. Ook moet er een plan van aanpak zijn om die risico’s te beheersen. Tijdens de controle gaf de bedrijfsleiding aan niet op de hoogte te zijn van deze verantwoordelijkheid. Ook hoorde de leiding voor het eerst dat zij verplicht is te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen of beschermende kleding voor personeel dat lang in de koelcel werkt.

De Inspectie SZW heeft het vermoeden dat werknemers met regelmaat te lange werkdagen maken. Het bedrijf houdt echter geen registratie van de werktijden bij, terwijl dit volgens de Arbeidstijdenwet wel verplicht is. De komende tijd moet de onderneming orde op zaken stellen en voldoen aan de arbo-verplichtingen. De Inspectie SZW gaat het arbeidsongeval nader onderzoeken. Voor het niet melden van een meldingsplichtig arbeidsongeval kan de werkgever een boete ontvangen.

laatst bijgewerkt op: 20 dec 2018 16:59Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht