Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Opnieuw minder criminaliteit in De Ronde Venen

Datum: 28 januari 2019
Bron: Ingezonden stukken

De criminaliteit in De Ronde Venen is vorig jaar verder gedaald. Dat blijkt uit een overzicht van de criminaliteitscijfers over 2018. In vergelijking met 2017 daalde de criminaliteit met 11 procent. De daling in De Ronde Venen is groter dan in de regio.          

De cijfers laten in De Ronde Venen al een aantal jaren een afnemende trend zien. Werden in 2011 nog 1958 misdrijven geregistreerd, vorig jaar waren dat er 1319. Dat is een daling van één derde sinds de herindeling van de gemeente. Burgemeester Maarten Divendal is blij met de trend en de dalende cijfers. Een verklaring daarvoor moet volgens hem onder andere gezocht worden in de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving. ,,Bijvoorbeeld via Burgernet of buurtwhatsapp. Via buurtwhatsapp kunnen inwoners elkaar en de politie snel informeren bij verdachte situaties of personen. Het aantal deelnemers aan Burgernet zien we elk jaar groeien. Ruim 16 procent van de inwoners is deelnemer, dat zijn bijna zevenduizend inwoners. De Ronde Venen is de gemeente in de politieregio Midden-Nederland (de provincies Utrecht en Flevoland) met het meeste aantal Burgernetdeelnemers. Dat is heel mooi. Elke keer als de politie een oproep doet om uit te kijken naar een persoon of situatie, worden heel veel inwoners benaderd. Je ziet aan de cijfers dat deze betrokkenheid vruchten afwerpt.’’

Samenwerking leidt tot betere resultaten

Ook Eric van Heumen, een van de twee teamchefs van het basisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen, benadrukt het belang van de samenwerking met inwoners. ,,Onder andere door de samenwerking met en de informatie van inwoners kan de politie heel gericht haar werk doen. Dat heeft in 2018 geleid tot een aantal aanhoudingen/opgeloste zaken. Ook hebben we kunnen ingrijpen in verdachte situaties waardoor we erger hebben kunnen voorkomen.’’

Burgernet en buurtwhatsapp zijn belangrijke middelen om inwoners bij de veiligheid in de buurt te betrekken, zegt Van Heumen. ,,Inwoners die daaraan niet deelnemen kunnen ook een bijdrage leveren door in verdachte situaties meteen de politie te bellen via 112. Soms hoor ik wel eens dat mensen twijfelen. Op zich een logische reactie, maar bel meteen de politie als je het niet vertrouwt. We komen liever een keer teveel dan dat we een mogelijkheid missen om bijvoorbeeld een inbraak te voorkomen. Blijf ook aangifte doen. Dat is belangrijk om te weten wat, waar en wanneer iets is gebeurd. Mede op basis daarvan kunnen we onze inzet bepalen.

Autokraken en fietsendiefstallen gedaald

Vorig jaar werden in De Ronde Venen 1319 misdrijven geregistreerd. Dat is 11 procent minder dan in 2017. In dat jaar waren er 1489 misdrijven. De daling is onder andere het gevolg van een sterke daling van het aantal autokraken (- 50 procent, van 175 naar 87), fietsendiefstallen (-21 procent, van 66 naar 52) en vernielingen (- 15 procent, van 171 naar 145). Ook het aantal meldingen over jongerenoverlast nam vorig jaar sterk af met 43 procent, van 222 in 12017 naar 126 in 2018.

Kleine toename woninginbraken

Het aantal woninginbraken laat in 2018 een lichte stijging zien van 4 procent, van 113 naar 118. In 81 gevallen (in 2017: 74) betraden de inbrekers de woning, in 37 gevallen (in 2017: 39) bleef het bij een poging. De stijging is het gevolg van meer inbraken in de tweede helft van het jaar. De eerste zes maanden werden juist minder inbraken genoteerd in de vergelijking met de eerste helft van 2017.

Weerbaarder maken

De afgelopen jaren neemt digitale criminaliteit toe. Daaronder vallen zaken als digitale fraude, hacken en digitaal pesten. Burgemeester Divendal: ,,Daar gaan we ons in 2019 meer op richten. Dat doen we door inwoners en bedrijven te ondersteunen en weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit. We zullen samen met politie, inwoners en partners de krachten moeten bundelen en de samenwerking versterken om effectief te zijn. Veiligheid is en blijft een dynamisch begrip en we spelen zo flexibel mogelijk in op zaken die de meeste aandacht verdienen. Daarin ligt voor ons een mooie opgave het komende jaar”.stats_1548672562.jpg

laatst bijgewerkt op: 28 jan 2019 11:51Karwei Vacatures Mijdrecht

V.l.n.r. Andre Bruls (operationeel expert) , Eric van Heumen (teamchef) en burgemeester Maarten Divendal voor het gemeentehuis.V.l.n.r. Andre Bruls (operationeel expert) , Eric van Heumen (teamchef) en burgemeester Maarten Divendal voor het gemeentehuis.
Terug

Karwei Vacatures Mijdrecht