Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeente stuurt seksboten Vinkeveense Plassen terug

Datum: 25 februari 2019
Bron: Ingezonden stukken

De conferentieboten die sinds dit weekeinde bij zandeiland 2 in de Vinkeveense Plassen liggen worden volgende week donderdag verwijderd. Daarover zijn afspraken gemaakt met de ondernemer. Eerder verwijderen van de boten is helaas niet mogelijk omdat er geen sleper beschikbaar is en naar een locatie wordt gezocht.    

De gemeente en het recreatieschap kijken positief tegen het plan aan om de boten een plek te bieden in de Vinkeveense Plassen. Het vergunningsproces moet nog worden doorlopen, daarom is het afmeren van de boten op dit moment niet toegestaan. Wethouder Alberta Schuurs (Recreatie) benadrukt dat het initiatief past in het streven om activiteiten op de Vinkeveense Plassen toe te staan die inkomsten opleveren. ,,Die inkomsten hebben we hard nodig om de Plassen goed te kunnen beheren. De gemeente Amsterdam draagt op dit moment nog bij aan het onderhoud van de Vinkeveense Plassen, maar dat stopt op termijn. Om het onderhoud van de Plassen te kunnen betalen en het gebied aantrekkelijk te houden voor recreanten, staan we positief tegenover activiteiten die geld opleveren en die samengaan met de recreatiemogelijkheden. Uiteraard houden we daarbij de natuurwaarden van het gebied scherp in de gaten.’’

Aantrekkelijke omgeving

De ondernemer wil de boten gebruiken als vergader- of conferentieruimte in een aantrekkelijke omgeving. Het gaat om gebruik overdag. Er komen geen overnachtingsmogelijkheden en geen horecafaciliteiten. De vergunning die wordt aangevraagd geldt voor een periode van een jaar. Tijdens dat jaar wordt gekeken of het gebruik van de conferentieboten goed samengaat met het recreatief gebruik van de Vinkeveense Plassen.
 
De ligging van de boten past niet in het bestemmingsplan. Daarom is door de ondernemer een ruimtelijke verkenning aangevraagd en bekijkt het college of voor deze activiteit een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend. Daarvoor wordt onder andere met de provincie Utrecht overlegd. Pas als  een vergunning is verleend en gepubliceerd, kunnen de conferentieboten worden afgemeerd.

Klik hier voor een eerder geschreven artikel over de seksboten.

laatst bijgewerkt op: 25 feb 2019 20:14Family Mijdrecht
Terug

Family Mijdrecht