Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Burgemeester: "Extra onderzoek neemt nooit blijvend leed weg"

Datum: 15 april 2019
Bron: De Groene Venen 12-04-2019

De burgemeester van De Ronde Venen beantwoordt vragen van inwoners in de huis-aan-huiskrant De Groene Venen. Afgelopen week schreef hij over de schietpartij in Mijdrecht.

Anderhalve week geleden vond in Mijdrecht een verschrikkelijke gebeurtenis plaats, waarbij een inwoner van onze gemeente slachtoffer is geworden van een dodelijke schietpartij. U heeft daar in de media ongetwijfeld veel over gehoord en gelezen. Voor haar twee kinderen en familie is het verlies en verdriet onbeschrijfelijk groot. De kinderen zijn na dit drama meteen opgevangen door de vader. De buurt en betrokkenen zijn geraakt. Iedereen leeft intens mee met de nabestaanden.

Ik merk dat deze gebeurtenis mensen bezighoudt en daarbij tegelijkertijd soms ook vragen oproept. Vragen die voor een deel al zijn beantwoord, waar dan ook in de media over is geschreven, en voor een deel nu nog niet zijn te beantwoorden.

Het is bij al dit verdriet mooi om in onze gemeenschap te constateren dat de basisschool van de kinderen, De Fontein, en de Veenhartkerk die in de buurt ligt, zo’n belangrijke rol vervullen. Samen met slachtofferhulp, de politie en de gemeente zorgen zij voor een luisterend oor en hulp aan nabestaanden en de omgeving.

U heeft kunnen lezen dat er sprake is van een mogelijke verdachte. In de gemeente is het lichaam van een man gevonden die het slachtoffer in het verleden heeft gestalkt. Na aangifte hiervan door het slachtoffer, is toen door de officier van justitie aan hem een contact- en locatieverbod opgelegd van 90 dagen. De rechtbank heeft de man vervolgens vrijgesproken waarmee tegelijkertijd het contact- en locatieverbod werd opgeheven.

Het onderzoek of deze betreffende man ook daadwerkelijk de verdachte is, is nog niet afgerond. Dat lijkt misschien vreemd, maar het is goed om te vertellen waarom dit onderzoek nog loopt. Als uit het onderzoek zou blijken dat deze man de hoofdverdachte is, zal het, omdat hij niet meer leeft, nooit meer tot een rechtszaak leiden. Daarom is het extra belangrijk dat nu, met behulp van het nog lopende onderzoek, wordt uitgesloten dat er sprake zou kunnen zijn van andere verdachten. Bovendien willen de nabestaanden, in het geval er geen rechtszaak komt, wél aan de hand van de resultaten van het onderzoek zoveel mogelijk antwoord krijgen op alle vragen die zij hebben.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid als burgemeester heb ik in samenspraak met politie en openbaar ministerie (OM) besloten tot het instellen van een nader onderzoek. Niet een onderzoek naar de gebeurtenis op zich, maar een onderzoek naar alles wat daaraan is voorafgegaan. Daarom hebben we afgesproken alle stappen en acties in kaart te brengen die zijn genomen in relatie tot de twee betrokken personen. Deze te evalueren en eventuele leerpunten vast te stellen, zowel voor zover het gaat om de samenwerking maar ook als het gaat om de maatregelen die iedereen heeft genomen en neemt. Dit houdt in: te komen tot voor alle partijen (gemeente, politie en OM) relevante conclusies en aanbevelingen voor de werkzaamheden van de afzonderlijke partners en de onderlinge samenwerking.

Met een onderzoek als dit kun je nooit het blijvende leed van de kinderen en andere nabestaanden wegnemen. Ook kan je feiten uit het verleden niet terugdraaien. Wij streven een veilige gemeente na, voor iedereen, in alle omstandigheden. Daar zijn veel mensen dagelijks mee aan het werk, als beroepsprofessional, als vrijwillige professional of als inwoner in je directe woon- en leefomgeving. Daarom is het ook de verantwoordelijkheid van ons als gemeenschap te onderzoeken waar we van kunnen leren en hoe we zo met elkaar kunnen blijven werken aan een veiligere samenleving.

laatst bijgewerkt op: 15 apr 2019 10:43Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht