Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Koninklijke onderscheiding voor tien inwoners De Ronde Venen

Datum: 26 april 2019
Bron: Ingezonden stukken

Tien inwoners van De Ronde Venen hebben vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zeven personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, drie tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Janskerk in Mijdrecht werden de lintjes bij acht van hen opgespeld door burgemeester Maarten Divendal. Door omstandigheden konden de heren Lamers en Löwenthal niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Zij ontvangen hun lintje op een later moment.

De heer K. Alblas (Wilnis, 1962) is sinds 1982 actief bij de brandweer in Wilnis. Behalve zijn inzet gedurende al die jaren als brandweerman, is hij ook ruim twaalf jaar penningmeester geweest van de Vereniging Vrijwillige brandweer Wilnis. Gedurende die periode is Klaas Alblas altijd op een zuinige manier met de financiën omgegaan en legde hij jaarlijks op geheel eigen wijze verantwoording af over de staat van de kas. In het brandweerwerk was Klaas altijd een rustige en behoedzame chauffeur die ook bij momenten van spanning en stress zorgde voor een veilige rit naar het incident. Ook was hij een technische vraagbaak en een probleemoplosser als het improvisatievermogen van de brandweer op de proef werd gesteld. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw A.L. Bronkhorst-Booiman (Wilnis,1946) is al vele jaren en bij vele organisaties actief als vrijwilliger. Zij is sinds 1983 actief als leider/dirigent van het Hoge Heem koor in Uithoorn. Wekelijks repeteert zij met het koor en eens per maand is er een optreden. Daarnaast zijn er optredens tijdens Kerst en andere feestelijke momenten. Naast haar inzet op muzikaal gebied heeft Gerda Bronkhorst 15 jaar in het interne winkeltje van Het Hoge Heem in Uithoorn diensten gedraaid en zeven jaar zitting gehad in de vrijwilligersraad. Gerda Bronkhorst begeleidt sinds 2006 op de piano het bewonerszanggroepje in zorgcentrum Gerardus Majella. Dit samen zingen is voor de bewoners van grote waarde: het haalt hen uit een isolement, geeft afleiding en is heel goed voor mensen met dementie. Ook is ze sinds 2002 als vrijwilliger werkzaam bij de bibliotheek in Mijdrecht. Met veel plezier en aandacht voor de klant vervult zij haar taken als gastvrouw. Zij is altijd bereid extra werkzaamheden te verrichten, zoals invallen bij ziekte, ophalen van mensen die niet zelfstandig naar de bibliotheek kunnen en het bieden van een helpende hand bij klussen. Ook biedt zij eenzame bezoekers van de bibliotheek een luisterend oor. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer P.W.A. Lamers (Mijdrecht, 1960) heeft als vrijwilliger zeer veel gedaan voor het zwemmen en de zwemsport in De Ronde Venen. Sinds 1977 is hij trainer diplomazwemmen, masterzwemmen en waterpolo bij Zwem- en Polovereniging De Amstel en sinds 1991 bestuursvoorzitter. In die functie heeft hij de vereniging door goede, maar ook minder goede perioden geleid. Zo heeft Paul Lamers zich hard gemaakt voor de bouw van het Veenweidebad in Mijdrecht. Door zijn inzet is het het thuisbad geworden voor de zwemvereniging, maar ook een zwembad waarin officiële KNZB-zwemwedstrijden en waterpolowedstrijden plaatsvinden.  Paul Lamers is tevens de initiator en mede-organisator van de Zwemvierdaagse die al jaren door De Amstel wordt georganiseerd. Vele inwoners, met name honderden kinderen, hebben daar met plezier aan deelgenomen. Tijdens de Zwemvierdaagse vervult Lamers allerlei rollen: als toezichthouder, gastheer, voorzitter, EHBO-er of als clown. Ook is hij jarenlang voorzitter geweest van de (voormalige) KNZB Kring Amsterdam ’t Gooi. Al ruim dertig jaar is hij vanuit de KNZB lid van de landelijke Taakgroep Scheidsrechter en vervult hij werkzaamheden als het maken van de indelingen van de scheidsrechters en beoordelaars, het opstellen van het jaarplan met doelstellingen en het maken van voordrachten voor promotie/degradatie van scheidsrechters en beoordelaars. Ook is hij al zo’n dertig jaar actief als waterpolo bondsscheidsrechter. Hij fluit gemiddeld vijf eredivisie wedstrijden op landelijk niveau per week. Sinds 2013 beoordeelt hij en neemt hij de proeve van bekwaamheid af bij cursisten die bijvoorbeeld de opleiding tot waterpolotrainer volgen. Hij is docent voor de waterpolo officials. Lamers is een ware promotor voor de zwemsport in het algemeen en voor de waterpolosport in het bijzonder. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer B.P.F. Löwenthal (Vinkeveen, 1950) is sinds 1996 lector en acoliet in de Parochie Sint Barnabas in Haastrecht. Hij maakt zich sterk om deze parochie, die al 400 jaar ook een bedevaartplaats is, breder bekend te maken en de viering in ere te herstellen. Sinds 1998 vervult hij een zeer actieve rol in het bestuur van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk, een charitatieve instelling voor jeugd- en jongerenwerk. Het fonds verstrekt jaarlijks in totaal circa €140.000 en ontwikkelt programma's voor sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk en samenlevingsopbouwwerk ten behoeve van jeugd en jongeren. Hij is mede-initiator van de PAO-opleiding Besturen van Filantropische Fondsen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit deze opleiding zijn meer dan 250 jonge bestuurders postdoctoraal opgeleid voor diverse bestuurstaken binnen filantropische en soortgelijke fondsen. Hij maakt zich tevens sterk om deze opleiding ook binnen het bisdom Amsterdam-Haarlem uit te rollen. Daarnaast is hij namens de stichting actief voor diverse maatschappelijke projecten, zoals de ondersteuning bij de bijscholing van achterstandsgroepen en vrijwilligerswerk. Sinds 2014 is Bert Löwenthal als algemeen secretaris van het bestuur betrokken bij het heiligdom O.L. Vrouw ter Nood. In vergaderingen heeft hij altijd een belangrijke inbreng, vooral wanneer het aankomt op personele zaken en zaken van representatieve of organisatorische aard.  Ook is hij altijd bereid om concrete zaken die spelen op het heiligdom aan te pakken. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer M.C. Nihom (Vinkeveen, 1950) is sinds 2003 tot en met het opgaan in de moederorganisatie KNVB en Eredivisie betrokken en zeer actief als initiator en later als bestuurslid van de Stichting Meer dan Voetbal. De stichting spande zich in om de kracht van het voetbal in te zetten voor een betere samenleving. In de tien jaar dat de stichting bestond, heeft Meer dan Voetbal, samen met de voetbalclubs, honderden projecten op het gebied van gezondheid, sociale samenhang en onderwijs in gang gezet en daarmee vele duizenden mensen bereikt. Veelal mensen die eerder buitenspel stonden en door het werk van de stichting weer mee konden doen. Map Nihom was onder andere initiator van projecten voor dak- en thuislozen, eenzame ouderen en jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met zijn kennis en achtergrond heeft hij een krachtige visie neergezet, gevisualiseerd door de Groene Bal, het keurmerk van de stichting. Vanaf 2008 is Map Nihom actief voor de Nederlandse School, een particulier initiatief om de opleiding van leraren in het voortgezet onderwijs een 21e eeuwse impuls te geven. De opleiding wordt als heel bijzonder en baanbrekend gezien, getuige ook de ruimhartige subsidie van het Ministerie van OCW. Map Nihom is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de school en vormde in alle fasen een drijvende kracht. Hetzelfde geldt voor zijn rol bij de ontwikkeling van de Buma Music Academy. Daar ontwikkelde hij een lespakket voor middelbare scholieren. Dit pakket wordt gebruikt door 95 procent van alle middelbare scholen in Nederland. Buma heeft hierdoor muziekeducatie weer teruggebracht naar school. Sinds 2013 is hij bestuurslid van de stichting Angst Dwang & Fobie (ADF). Op doortastende wijze heeft hij de stichting ondersteund en een boost gegeven aan de bekendheid. Met zijn hulp is de stichting naar een hoger plan getild en klaar voor de campagne ‘Open over angst en dwang’, waarmee men klachten uit de taboesfeer probeert te krijgen. Map Nihom is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw L.F. Prenger-Bos (Baambrugge,1948) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is een echte duizendpoot en heeft aan tal van activiteiten meegewerkt. Sinds 1997 is zij actief als bestuurslid van de Oranjevereniging Baambrugge. Naast de jaarlijkse organisatie van Koningsdag, de 4 mei herdenking en de lustrumvieringen van 5 mei, verricht zij ook allerlei andere taken, zoals de inkoop van prijzen, verzorgen van de catering, organiseren van spelactiviteiten of muziekoptredens voor seniorenbijeenkomsten, werkzaamheden als schilder, optreden als gastvrouw, lopen van de jaarlijkse collecte, contactpersoon met de kerk, gemeente, Abcouder Harmonie, etc. Gezien haar gezondheid is zij gestopt met haar bestuursfunctie. Nora Prenger-Bos zamelt al ruim 15 jaar kleding in voor het Roemenië Comité Abcoude, wast en strijkt en herstelt waar nodig de kleding. In de periode 2007 tot 2011 heeft zij als Diaken in de Kerkenraad gezeten en sinds 2017 valt zij weer in. Ook verricht ze regelmatig allerlei hand- en spandiensten. Sinds de start van de Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge in 1996 is mevrouw Prenger-Bos actief als bestuurslid. Vanaf 2014 is Nora Prenger-Bos als vrijwilliger betrokken bij woonzorgcentrum ’t Kampje in Loenen aan de vecht. Zij haalt in die rol bewoners op voor de weekafsluiting en schenkt na afloop koffie.

De heer B. Richter (Mijdrecht, 1974) is meer dan 25 jaar in dienst geweest bij de brandweer en heeft eind 2017 de actieve brandweer verlaten. Hij is in diverse rollen en functies actief geweest met als laatste rol die van postcommandant in Mijdrecht. Dit deed hij met veel toewijding en passie. Vanuit zijn toenmalige werk bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) als teamleider Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) was hij goed op de hoogte van regionale ontwikkelingen en heeft de post in Mijdrecht daarin meegenomen. Bart Richter is al op jonge leeftijd bij brandweer gestart. Hij begon bij de jeugdbrandweer als manschap en groeide al snel door tot bevelvoerder. Bij de post Vinkeveen heeft hij enkele jaren in het kader gezeten. Hij heeft vele opleidingen gevolgd en is bij de brandweer doorgegroeid tot de repressieve functie van Officier van Dienst. Tevens was hij instructeur voor het onderdeel oefenleider. Bart Richter heeft bij het korps in de gemeente De Ronde Venen van zijn hobby zijn beroep kunnen maken. Hij begon daar als medewerker preparatie. In die rol heeft hij de samenwerking tussen brandweer verder weten te versterken. Vanuit die functie maakte hij de overstap naar de gemeente Loenen om daar brandweercommandant te worden. De heer Richter is altijd bezig met het vergroten van zijn netwerk. Hierdoor heeft hij een goed beeld van wat er speelt binnen de brandweer in Nederland. Een aantal jaren is hij voorzitter geweest van het netwerk Roze Rood. Met dit netwerk heeft hij gewerkt aan een veiligere omgeving binnen de brandweer en aan de acceptatie van diversiteit binnen de brandweer. Voor zijn inzet ontving hij vorig jaar uit handen van de voorzitter van Brandweer Nederland het brandweerkruis. Het brandweerkruis is een onderscheiding voor ‘zeer bijzondere verdienste of prestatie’. Tijdens zijn laatste vrijwilligersklus voor de post Mijdrecht heeft hij ervoor gezorgd dat na een roerige tijd de rust weer is teruggekeerd. Hij is een echte people manager en weet mensen altijd te verbinden en enthousiasmeren voor de brandweer. Naast brandweeractiviteiten was hij van 2000 tot 2007 algemeen bestuurslid en later voorzitter van de schietvereniging Prinses Beatrix in Vinkeveen. Ook is hij actief in de lokale politiek. Sinds 2018 is hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A. van der Roest (Baambrugge, 1940) is samen met zijn echtgenote sinds 1983 actief als vrijwilliger voor de Dorpskerk Baambrugge. Hij is 25 jaar voorzitter geweest van het Hervormd Kerkkoor in Baambrugge en 12 jaar als Ouderling Kerkvoogd van de Hervormde Kerk en verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Aart van der Roest is 17 jaar betrokken geweest bij de voorbereidingen en de aanvraag voor de financiering van en de controle bij de definitieve restauratie van de Dorpskerk. Een restauratie die ca. € 1.000.000 heeft gekost. Hij was de grote kracht achter de instandhouding van het monumentale kerkgebouw. Hij heeft zich daarbij actief ingezet om geld voor de restauratie in te zamelen. Hij was één van de initiatiefnemers van de boeken- en plantenmarkt en nam de uitvoering op zich. Ook de wijnverkoop voor dit doel  en de uitvoering daarvan lag volledig in zijn handen. Sinds 2000 is hij vrijwilliger bij Stichting Tympaan. Hij installeerde onder andere alarminstallaties bij mensen thuis, was oproepbaar bij calamiteiten en was verantwoordelijk voor het onderhoud van de apparatuur. Door deze apparatuur kunnen ouderen langer veilig thuis blijven wonen. Sinds 2013 heeft de heer Van der Roest andere taken op zich genomen binnen en voor de kerk, zoals het verspreiden van het kerkblad. Hij loopt daarbij zelf ook een bescheiden wijk. Hij bevoorraadt het gebouw naast de kerk (Torenzicht) voor onder andere de eetavond, vergaderingen en koffiemomenten. Daarnaast vervoert hij mensen naar en van ziekenhuis naar huis. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw G. van der Roest-Coers (Baambrugge, 1946) is samen met haar man zeer actief voor de Dorpskerk van Baambrugge. Zij is betrokken bij het maken van de Liturgie, assisteert de predikanten, maakt kaarten voor het verjaardagsfonds en verzorgt de maandelijkse eetavond in Torenzicht. Sinds acht jaar is zij preekvoorziener. Naast deze ‘eigen’ taken assisteert zij sinds 1983 haar echtgenoot waar nodig bij zijn vrijwillige activiteiten. Van 1980 tot 2009 is Gerjanna Roest-Coers als pianiste verbonden geweest aan twee kerkzangkoren, die wekelijks een zangochtend organiseerden in diverse bejaardenhuizen, ook buiten Abcoude. Na deze optredens verzorgde zij altijd nog een cultureel uitje en organiseerde zij de jaarlijkse uitgaansdag van A tot Z. Sinds 2010 speelt ze in 't Kampje in Loenen aan de Vecht bekende liedjes om met de bewoners te zingen. Dit doet ze sinds 2016 ook in de Angstelborgh in Abcoude. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw C.J. van der Wilt-Moen (Mijdrecht, 1954) is vanaf 1997 als vrijwilliger actief bij De Zonnebloem in Mijdrecht. In de beginjaren was zij vrijwilligster Bezoekwerk. Vanuit die functie bezocht zij mensen die zelf nauwelijks de deur uitkomen en dus weinig contact hebben met de buitenwereld. Vanaf 2009 vervult Corrie van der Wilt daarnaast de bestuursfunctie Bezoekwerk en regelt praktische zaken rondom de bezoeken binnen de afdeling. Dit betekent feitelijk het koppelen van vrijwilligers aan gasten die bezoek willen ontvangen, het instrueren van de vrijwilligers over de bezoekjes en ze daarbij begeleiden en het bepalen van de frequentie en de duur hiervan. Ook de evaluatie daarna behoort tot haar taak. Daarnaast is zij altijd bijzonder actief met het mede organiseren van de vakantieweek en ontspanningsactiviteiten. Naast al deze werkzaamheden vertegenwoordigt zij de afdeling Mijdrecht in overlegverbanden binnen en buiten de Zonnebloem. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

laatst bijgewerkt op: 27 apr 2019 09:48Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht