Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Provincie Noord-Holland grijpt in bij 'ongelukskruising' N201/N231

Datum: 25 juli 2019
Bron: www.amstelveenz.nl / RTV Ronde Venen

De blog www.amstelveenz.nl meldt dat de provincie Noord-Holland maatregelen gaat treffen om het grote aantal ongelukken op de kruising van de provinciale wegen N201/N231 bij Amstelveen terug te dringen.

Het is in de afgelopen jaren meer dan eens raak op het als gevaarlijk te boek staande kruispunt op de grens van Amstelveen en Aalsmeer, vaak met (ernstig) gewonden en veel blikschade tot gevolg. Uit onderzoek is gebleken dat de ongevallen op het ‘ongelukskruispunt’ vaak veroorzaakt worden door een combinatie van hoge snelheid, weinig zicht  en het negeren van roodlicht.

Omdat infrastructurele maatregelen om het zicht op de kruising te verbeteren niet haalbaar zijn door de fly-over over het kruispunt, ligt het nu in de bedoeling de snelheid van het verkeer op de N201 zo'n 150 meter voor de kruising met de N231 te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u.

Nieuw aan te leggen drempels, markeringen en borden moeten het wegverkeer op de snelheidsverlaging gaan attenderen. Op de N231 (Legmeerdijk) geldt al een maximumsnelheid van 60 km/u. Aan de maximumsnelheid voor het overige deel van de N201, overwegend 80 km/u, verandert niets.

Door het realiseren van drempels op de N201 vlak voor het kruispunt met de N231 krijgt het verkeer volgens deskundigen – door de lagere snelheid - meer tijd om te anticiperen, waardoor de kans op ongelukken afneemt. Bovendien wordt door de drempels en de daarbij behorende (waarschuwings-) bebording en markering het kruispunt beter zichtbaar.

De maatregelen moeten leiden tot een veiligere verkeersafwikkeling. Aangezien de snelheid alleen ter plaatse van de kruising wordt verlaagd, zal het verkeer naar verwachting geen onevenredige vertraging of hinder ondervinden.  

Wanneer de maatregelen ingaan is nog niet bekend.

laatst bijgewerkt op: 25 jul 2019 10:03Karwei Vacatures Mijdrecht


Terug

Karwei Vacatures Mijdrecht