Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Criminaliteit De Ronde Veen in eerste halfjaar licht gedaald

Datum: 01 augustus 2019
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De criminaliteit in De Ronde Venen is in de eerste helft van dit jaar licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name het aantal woninginbraken en autokraken nam af.    

Dat blijkt uit een overzicht van het aantal geregistreerde misdrijven over de eerste zes maanden in De Ronde Venen. Het aantal misdrijven in de gemeente laat al een aantal jaren een dalende lijn zien. In de eerste helft van 2019 daalde de criminaliteit met 2 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Werden in de eerste zes maanden van 2018 690 misdrijven geregistreerd, in de eerste zes maanden van 2019 waren dat er 678.
 
Woninginbraken
Het aantal woninginbraken nam in de eerste zes maanden af met 22 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2018. Ook het aantal autokraken (- 16 procent) en het aantal fietsdiefstallen (- 7 procent) is flink afgenomen en bevinden zich nu op het laagste niveau van de afgelopen vier jaar. Een stijging is te zien in de categorie fraude. Het gaat hier om zaken als fraude met bankpassen, oplichting, fishingmails en handel op internet (zoals Marktplaats en andere verkoopsites). Een mogelijke verklaring voor deze laatste categorie is dat dit vaker wordt gemeld dan vroeger en de aandacht die afgelopen periode is besteed aan de preventie van fraude via Whatsapp..
 
Betrokkenheid inwoners
Burgemeester Maarten Divendal noemt de betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid in hun omgeving mede als een verklaring voor de al jaren dalende criminaliteitscijfers in De Ronde Venen. ,,Het meest bekend is Burgernet. Op dit moment neemt 16,1 procent van onze inwoners, dat zijn 6849 personen, deel aan Burgernet. Vorige week is nog een succesvolle actie gehouden waarbij een vermiste vrouw met behulp van de deelnemers is gevonden. Daarnaast zijn er in veel wijken buurtwhatsapp-groepen actief. Via deze groepen informeren wijkbewoners elkaar over verdachte situaties en waarschuwen als dat nodig is de politie.’’  Maar ook inwoners die nog niet deelnemen aan Burgernet of buurtwhatsapp kunnen hun bijdrage leveren benadrukt Divendal. ,,Bel in verdachte situaties altijd meteen de politie via 112.’’
Aanmelden voor Burgernet kan via www.burgernet.nl

laatst bijgewerkt op: 1 aug 2019 16:16Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht