Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Veiligheidsplan gemeente Uithoorn richt zich op daling jeugdoverlast

Datum: 15 september 2020
Bron: Ingezonden stukken

Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Jeugd Ria Zijlstra hebben donderdag het ‘Plan van aanpak  Jaarwisseling en Jeugdoverlast’ toegelicht aan de commissieleden van de gemeenteraad. Dit plan van aanpak is erop gericht de veiligheid rond de komende jaarwisseling te verbeteren en de algemene jeugdoverlast in 

Uithoorn te verminderen.

Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de jeugdoverlast gedurende het jaar en rond de jaarwisseling wordt veroorzaakt door ‘slechts’ een klein gedeelte van de jeugd in Uithoorn. De maatregelen in het plan van aanpak zijn dan ook gericht op die specifieke, vaak relatief kleine groepen die overlast veroorzaken.

De gemeente werkt in de uitvoering van het plan nauw samen met jongerenwerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met probleemjeugd. Het jongerenwerk bestaat uit twee onderdelen. Namelijk het aanbod van activiteiten voor jongeren en het specialistisch jongerenwerk gericht op contact en begeleiding met jongeren. Jongerenwerkers leggen en houden contact met jongeren die aansluiting bij de samenleving (dreigen te) verliezen. Ze leggen deze contacten op straat en bij de overlastlocaties. Donderdag was Rivelino Rigters, directeur van ‘Criminal Minded’ aanwezig om de commissieleden uitleg te geven over hun werk. De gemeente heeft Criminal Minded in de arm genomen om samen met Streetcornerwork het specialistische jongerenwerk op te pakken. Rigters: ,,Ons doel is om de talenten van deze jongens te benutten. We bieden werk of onderwijsondersteuning en we begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Verder organiseren en verzorgen we activiteiten en creatieve workshops of masterclasses op het gebied van kunst, cultuur en sport. Wij begrijpen van die jongens dat daar een behoefte ligt. Verder vinden we het zeer belangrijk dat deze jongens trajecten gaan volgen met als doel om hun talenten te ontwikkelen.”

Cameratoezicht

En ander onderdeel van het veiligheidsplan is de inzet van beveiligingscamera’s op het busstation van Uithoorn. Woensdag 9 september is reeds één camera opgehangen. Volgende maand zullen nog twee extra camera’s opgehangen worden op dit station.

De commissieleden wilden van de burgemeester weten of cameratoezicht in andere delen van Uithoorn ook tot de mogelijkheden behoort. ,,Dat is zeker een optie,” aldus de burgemeester stellig. Maar we kijken verder ook naar de mogelijkheden om personen een gebiedsverbod op te leggen of een groepsverbod in te stellen. Dit zijn echter zeer zware middelen. Die mogen we niet zomaar inzetten. We moeten kunnen bewijzen dat het écht noodzakelijk is. Veel aangiftes vanuit de samenleving helpt daar bij. Helaas merken we dat inwoners ‘meldmoe’ zijn. Dat begrijp ik. Maar zonder aangiftes kunnen we bij het OM niks beginnen. Dan hebben we geen voldoende juridische basis.”

In het veiligheidsplan is er ook aandacht voor de wijk Groen Rode Scheg. Daar ondervinden bewoners al een lange tijd veel overlast van jeugd. De maat is voor de inwoners vol. Onlangs is daar nog een steen door een ruit van een woning gegooid. Daarom is door de gemeente besloten om de gebeurtenissen in de Groen Rode Scheg op te pakken in het kader van een “opgavegericht wijkaanpak”. Dat houdt in het kort in dat de gemeente onderzoek doet om beter zicht te krijgen op de wijk, bewoners te betrekken bij veiligheidsonderwerpen en hen te laten participeren in het borgen van de veiligheid in de wijk. De gemeente Uithoorn zal de pilot, die is gestart rond het busstation in de wijk Thamerdal en het Oude Dorp uitbreiden met de Groen Rode Scheg en omgeving. Naast deze acties zal de politie zorgdragen voor extra inzet in de wijk. De gemeenteraad heeft bovendien extra geld beschikbaar gesteld voor meer boa’s. Daardoor kunnen zij ook vaker in de avond en in het weekend op straat aanwezig zijn. Waaronder in de Groen Rode Scheg. 

In aanloop naar Oud en Nieuw is er verder extra aandacht voor vuurwerkoverlast. Zo worden er meerdere vuurwerkcontroles ingepland. Jongeren die door politie of handhaving worden aangehouden in relatie tot een vuurwerkovertreding, worden direct verwezen naar Halt. Verder overweegt de burgemeester in aanloop naar de jaarwisseling om een meldplicht in te stellen. Mensen die zich misdragen tijdens de jaarwisseling moeten zich volgend jaar verplicht melden op het politiebureau, zodat ze niet opnieuw de fout in gaan.

31 arrestaties 

Verder gaf Heiliegers donderdag aan dat er dit jaar tot nog toe twaalf grote incidenten zijn geweest. ,,In totaal zijn hiervoor 31 arrestaties verricht. Het grootste deel van de raddraaiers komt uit Uithoorn.” Op de vraag vanuit de commissie of de burgemeester of wethouder ook in contact zijn getreden met ouders van de jongeren, was het antwoord ‘ja’. ,,Je krijgt verschillende reacties. Een aantal ouders gaf aan niet te weten dat hun zoon dit doet en schrokken ervan. Maar er zijn ook ouders die in alle toonaarden ontkennen dat hun kind iets fout doet. Dat is natuurlijk jammer. Maar de gesprekken zijn wel nuttig. Ook al is het maar om het kleine feit dat het voor de jongeren niet leuk is dat we praten met hun ouders.”

Wethouder Ria Zijlstra (jeugd): ,,Naast ouders hebben we tevens een gesprek gehad met Vakcollege Thamen en de moskee. En willen we de andere middelbare scholen, Alkwin College en de Praktijkschool ook gaan betrekken. Met hen willen we ook samenwerken om de overlast tegen te gaan.” Vervolgt: ,,Ik ben blij dat er heel veel jongeren in onze gemeente zijn die het heel goed doen. Maar helaas niet allemaal. We kunnen niet garanderen dat we straks helemaal geen jeugdoverlast meer hebben, maar we gaan er alles aan doen om onze inwoners weer een veilig gevoel te geven.”

De gemeenteraad heeft eerder al toegezegd aan het college van burgemeester en wethouders dat al het benodigde geld beschikbaar wordt gesteld om de veiligheid te verbeteren in Uithoorn.

 

laatst bijgewerkt op: 15 sep 2020 08:21Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht