Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Lichte daling criminaliteit in De Ronde Venen

Datum: 18 januari 2021
Bron: Ingezonden stukken

De criminaliteit in De Ronde Venen is vorig jaar licht gedaald. Dat blijkt uit een overzicht van de criminaliteitscijfers over 2020. In absolute aantallen verminderde de criminaliteit van 1392 naar 1376 zaken. In de verschillende categorieën zijn grotere verschillen te zien. Het aantal gevallen waarin sprake was van geweld daalde met 22 procent in vergelijking met 2019. Het aantal incidenten waarbij sprake was van (online) fraude steeg met 39 procent. Het aantal meldingen jongerenoverlast steeg met 76 procent.            

In alle 39 gemeenten van de regio Midden-Nederland steeg het aantal incidenten met jongerenoverlast. Het stijgingspercentage in De Ronde Venen wijkt nauwelijks af van het gemiddelde in de regio: 72 procent. Burgemeester Maarten Divendal: ,,De cijfers over jongerenoverlast verschillen sterk van jaar tot jaar. De stijging dit jaar heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is de coronacrisis. Daardoor zijn er veel minder activiteiten bij sport- en andere verenigingen en is er minder fysiek onderwijs. Jongeren gaan daardoor vaker de straat op om sociale contacten te onderhouden, hetgeen soms kan leiden tot overlast bij anderen. Daarnaast speelde het goede weer een rol, mensen waren daardoor over het algemeen vaker en langer buiten. Omdat mensen door corona veel in hun woonomgeving bleven, is er meer zicht op wat daar gebeurt en zien we ook dat mensen sneller overgingen tot het melden van overlast of andere zaken. Dat vereist dat we de komende periode gericht blijven investeren in de mogelijkheden die jongeren hebben om zich zonder overlast wel te kunnen vermaken.” 

Daling geweldsdelicten groter dan in regio

Het aantal incidenten waarbij sprak was van geweld is met 22 procent flink gedaald. De Ronde Venen steekt daarbij gunstig af bij andere gemeenten. Gemiddeld nam het aantal geweldsincidenten in de regio af met 4 procent. In (bijna) alle categorieën (straatroof, mishandeling, openlijk geweld en bedreiging) is in De Ronde Venen een daling te zien.

Meer meldingen fraude

Het aantal meldingen van fraude is opnieuw gestegen, in 2020 met 39 procent. Bijna de helft daarvan betreft online handel. Het gaat hier onder andere om producten die online zijn besteld maar niet geleverd. Maar ook om phishing waarbij slachtoffers naar een valse website worden gelokt waar ze hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid. Divendal: ,,Criminelen spelen hierbij in op de huidige coronacrisis. Zo worden bijvoorbeeld uit naam van het RIVM mails verstuurd om persoons- en bankgegevens los te peuteren. Of inwoners worden op straat aangeklampt om te helpen bij een digitale betaling omdat contant geld niet wordt geaccepteerd.’’

Inwoners en ondernemers weerbaarder maken

Deze trend baart zorgen, zegt David van Eijndthoven, een van de twee teamchefs van het basisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen. ,,De beste manier om deze vorm van criminaliteit aan te pakken is inwoners en bedrijven weerbaarder te maken.’’ De gemeente maakt hiervoor samen met de politie een plan. Naast een algemene aanpak richt zich dit op een aantal specifieke doelgroepen: jongeren, ondernemers en ouderen. Jongeren zijn veel online en zich niet altijd even bewust van risico’s en gevolgen. Samen met jongerenwerk worden daarom campagnes voorbereid en voorlichting gegeven. Ouderen zijn in tegenstelling tot jongeren niet opgegroeid in de digitale wereld. Hierdoor hebben zij wellicht minder snel in de gaten dat zij te maken hebben met cybercriminaliteit. Samen met Tympaan/de Baat en ouderenorganisaties wordt hierbij onder andere gedacht aan voorlichting in verzorgingstehuizen. Ook voor ondernemers wordt een specifieke aanpak ontwikkeld.

Samenwerking leidt tot een veiliger gemeente

Buiten kijf staat volgens de burgemeester en de teamchef dat samenwerking met inwoners tot een veiliger gemeente leidt. Burgemeester Divendal: ,,Bijvoorbeeld via Burgernet of buurtwhatsapp. Via buurtwhatsapp kunnen inwoners elkaar en de politie snel informeren bij verdachte situaties of personen. Het aantal deelnemers aan Burgernet zien we elk jaar groeien. Elke keer als de politie een oproep doet om uit te kijken naar een persoon of situatie, worden heel veel inwoners benaderd. Je ziet aan de cijfers dat dit vruchten afwerpt.’’

Ook teamchef Van Eijndthoven benadrukt het belang van de samenwerking met inwoners. ,,Ook inwoners die niet deelnemen aan Burgernet of buurtwhatsapp kunnen een bijdrage leveren door in verdachte situaties meteen de politie te bellen via 112. Soms hoor ik wel eens dat mensen twijfelen, maar we komen liever een keer teveel dan dat we een mogelijkheid missen om bijvoorbeeld een inbraak te voorkomen. Blijf ook aangifte doen. Dat is belangrijk om te weten wat, waar en wanneer iets is gebeurd. Mede op basis daarvan kunnen we onze inzet bepalen.’’

 

criminaliteit-de-ronde-venen_1610977637.png

laatst bijgewerkt op: 18 jan 2021 14:56Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht