Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Koninklijke onderscheiding voor 12 inwoners van De Ronde Venen

Datum: 26 april 2022
Bron: Gemeente De Ronde Venen

12 inwoners van De Ronde Venen zijn dinsdag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 11 van hen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. 1 inwoner kreeg het lintje opgespeld door de burgemeester van Amstelveen.

26042022101109-d75-6756-grv_1650964357.jpg

Herman Arends (Mijdrecht, 1943) verricht sinds 1983 vrijwilligerswerk voor de Hervormde Gemeente Mijdrecht en na de fusie voor de Protestantse Gemeente van Mijdrecht. Hij vervulde verschillende functies binnen de kerkelijke gemeente. Van 1983 tot 1987 was hij wijkouderling en maakte hij deel uit van de kerkenraad. Van 1997 tot 2005 vervulde hij de functie van ouderling-kerkvoogd penningmeester. Als penningmeester stelde hij met grote zorgvuldigheid financiële stukken op. Als ouderling dacht hij mee over het beleid en onderhield hij vele contacten. Na de fusie verzorgde Herman Arends 12 jaar het beheer en de administratie van het Janskerkhof. Vanaf 2019 tot heden is hij administrateur van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Mijdrecht, zorgt hij voor de administratie en ondersteunt hij de huidige penningmeester. Naast zijn inzet voor de kerk is Herman Arends actief bij de Christelijke Oratoriumvereniging Amicitia. Sinds 2013 is hij penningmeester van het bestuur, stelt hij financiële documenten op en vraagt hij subsidies aan bij gemeentelijke of regionale instellingen.

Otto van Asselen (Vinkeveen, 1947) is al vele jaren actief als vrijwilliger bij natuurorganisaties en de katholieke kerk in Vinkeveen. Vanaf 1976 verricht hij werkzaamheden bij het instituut voor Natuureducatie De Ronde Venen-Uithoorn (IVN DRVU). Aanvankelijk als lid van de Kascommissie, later als penningmeester en tussen 1980 en 1985 als voorzitter. In 1989 trad hij toe tot het bestuur van de stichting De Bovenlanden met als doel om meer kennis van de natuur in het bestuur te brengen. Als snel na zijn toetreding werd hij vicevoorzitter en sinds 2011 is hij voorzitter. Vanwege zijn kennis op het gebied van natuur en waterbeheer kreeg hij gemakkelijk toegang tot verschillende provinciale en landelijke subsidieverstrekkers. Hier heeft de stichting verschillende keren van geprofiteerd. Otto van Asselen is ook al ruim 30 jaar actief voor de rooms-katholieke parochie Johannes de Doper in Vinkeveen. Hij is voorzitter van de werkgroep Liturgie, maakt roosters voor lectoren en is zelf ook lector. Daarnaast doet hij de voorbereiding van avondwakes en uitvaarten en gaat hij daarin voor.

Agnes Blokker (Waverveen, 1948) zet zich als vrijwilliger in voor verschillende organisaties. Sinds 2000 voor de parochievergadering van de Urbanusparochie in Nes aan de Amstel. Ze richt zich daarbij in het bijzonder op de website en de communicatie. Ook het parochieblad ‘De Urbanusklanken’ is haar ding. Sinds 2009 is ze als secretaris actief binnen het bestuur van de stichting Cursusproject De Ronde Venen. Daarnaast begeleidt ze verschillende cursussen en onderhoudt ze contacten met docenten en cursisten. Mede door haar kennis van automatisering is ze betrokken bij het opzetten van programmatuur voor de inschrijving van cursisten en het onderhoud van de website. Ook was ze betrokken bij diverse bijzondere projecten, zoals de samenstelling van het boekje waarin de geschiedenis van 40 jaar Cursusproject werd vastgelegd. In 2009 trad Agnes Blokker toe als penningmeester van de stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel. Zij stuurt de vrijwillige beheerders aan en regelt met vele clubs en verenigingen de huurcontracten en int de huurgelden. Daarnaast is zij als vrijwilliger actief in het dorpshuis en speelt ze een belangrijke rol bij de planning van grote verbouwingen en de daarvoor benodigde subsidieaanvragen. In 2014 nam ze het initiatief voor de maandelijkse dorpsmaaltijd en behoort ze tot de kookploeg. Vanaf 2011 is Agnes Blokker actief voor Ghana via de stichting Barbarugo. Zij was nauw betrokken bij de oprichting van de stichting en verzorgt als penningmeester/secretaris de boekhouding en het jaarverslag. De stichting stelt werklozen in Noord-Ghana in staat hun eigen boterham te verdienen zodat hun kinderen naar school kunnen en de vicieuze cirkel van armoede wordt doorbroken. Ook is Agnes Blokker verbonden aan de Amstelland Senioren Computerclub. Zij is cursuscoördinator en geeft Ipad-cursussen. Tot slot is ze sinds 2018 bestuurslid van het vrouwennetwerk NVVH en doet ze alle redactionele werkzaamheden. Haar grote verdienste bij de vereniging is dat ze een geheel nieuw maandblad heeft ontworpen. Haar koninklijke onderscheiding werd tijdens een bijeenkomst in Amstelveen uitgereikt door burgemeester Tjapko Poppens.

Huib de Haan (Wilnis, 1947) is van grote betekenis voor de kerkelijke gemeente PKN Ontmoetingskerk in Wilnis en verricht sinds 1975 in verschillende functies vrijwilligerswerk. Huib de Haan is een periode scriba geweest en lid van de Diaconie. Als ouderling maakte hij deel uit van de Kerkenraad, onder andere een periode als voorzitter. Ook activiteiten over de grenzen van zijn kerk hebben de aandacht. Hij is sinds jaren lid van het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen (het IKO). In het IKO vervult hij de rol van penningmeester. Namens PKN Ontmoetingskerk Wilnis was hij afgevaardigde naar de Classis, een onderdeel in de organisatiestructuur van PKN Nederland. Daarnaast is Huib de Haan sinds 1995 lid van het dagelijks bestuur van het Christelijk Mannenkoor Immanuel uit Wilnis/Mijdrecht. Eerst in de functie van Algemeen Adjunct en vanaf 2008 als penningmeester. Sinds 1970 speelt hij graag de rol van Sinterklaas op de Koningin Julianaschool. Na 50 jaar weet hij deze rol nog steeds mooi te in te vullen en geeft hij kinderen daarmee een mooi Sinterklaasfeest.

Wim Hulshoff Pol (Abcoude, 1935) is al bijna 30 jaar de drijvende kracht achter het Viscentrum Gehandicapten Abcoude. In 1994 trad hij als 64-jarige als secretaris toe tot het bestuur. Daarvoor was hij al een aantal jaren vrijwilliger. Vorig jaar maart heeft hij zijn bestuursfunctie neergelegd. Als secretaris was hij ook verantwoordelijk voor de financiën en was hij het gezicht van het Viscentrum. Hij maakte het contactblad en verzorgde de verzending. Er vond geen viswedstrijd plaats zonder zijn aanwezigheid. Vanaf 1998 fungeerde Wim Hulshoff Pol als penningmeester/secretaris van de Sociëteit Wielerclub Het Gein. Elke donderdag komen dorpsgenoten bijeen om onder het genot van een natje en een droogje de gebeurtenissen in het dorp en in de wereld te bespreken. Als verbindende schakel was Wim van onschatbare waarde voor deze dorpsactiviteit.

Hans van Kessel (Abcoude, 1950) is al vele jaren politiek en maatschappelijk actief in Abcoude en in de andere dorpen van De Ronde Venen. In 2005 richtte hij samen met twee andere inwoners een afdeling van GroenLinks op en werd in 2006 lijsttrekker namens deze partij. Vanaf 2006 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad, eerst van Abcoude en later van De Ronde Venen. Ook daarna bleef hij politiek betrokken als lid van de steunfractie. Hans van Kessel is initiator en actief bestuurslid van het Platform Energieke Rondeveners. Het platform zet zich vrijwillig in voor een duurzame gemeente. Hans is op vele terreinen van duurzame initiatieven actief in De Ronde Venen en kan als geen ander optreden als verbinder van vele initiatieven. Een daarvan is de Beheergroep Hugo de Vries park Abcoude. Sinds 2012 is hij vrijwilliger bij deze groep en zet hij zich in voor onderhoud van het groen, het groenbehoud en groenontwikkeling in Abcoude. Een ander initiatief waaraan hij deelneemt is de Stichting Spaar het Gein, waarvan hij sinds 2016 tot dit jaar bestuurslid was. Ook is hij sinds 2010 bestuurslid van de Wereldwinkel Abcoude en betrokken bij de besluitvorming van de gemeente voor het krijgen van de status van Fairtrade Gemeente. Hij is een verbinder die in zijn eigen huis een huiskamerrestaurant opzette waar hij voor een groep dorpsgenoten en bekenden culinaire maaltijden op tafel tovert met ingrediënten uit eigen tuin.

Cobien van Koeverden Brouwer-Schuijl (Mijdrecht, 1950) is al 37 jaar onafgebroken vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Haar inzet voor de kerk begon in 1984 als voorzitter van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Mijdrecht. Tien jaar later werd zij voorzitter van de kerkenraad en daarop volgend was zij scriba. Van 2004 tot 2006 was zij als scriba betrokken bij de landelijke fusie van de Hervormde en Gereformeerde kerk en droeg zij bij aan het op een goede manier bij elkaar brengen van verschillende generaties en tradities. Daarnaast was zij actief bij Vluchtelingenwerk De Ronde Venen. Ze was onder andere voorzitter, begeleider van vluchtelingen, verzorgde de publiciteit en de nieuwsbrief. Van 1998 tot 2008 was Cobien twee dagen per week hoofdredacteur van de nieuwsbrief Raakvlak (over mensenrechten en levensbeschouwelijke onderwerpen) bij Amnesty International. Kwaliteit van haar werk stond hoog in het vaandel en haar inzet voor Amnesty was zeer waardevol. Ook is Cobien al bijna tien jaar een actief bestuurslid van Sport en Spel De Ronde Venen. Zij doet public relations, helpt bij het organiseren van activiteiten, maakte teksten voor flyers en posters, schrijft artikelen en was betrokken bij het opstellen van een eigentijdse website.

Thea Lagewaard-Mous (Abcoude, 1947) is al vanaf 1985 actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis in de taakvelden Noodhulp en Sociale Hulp. In deze functies is zij de eerste hulpverlener bij evenementen en calamiteiten. Naast deze taken coördineert zij ook de indeling van andere hulpverleners bij evenementen. Op een aantal basisscholen in Abcoude coördineert en geeft zij EHBO-lessen aan leerlingen van groep 8 en was zij actief bij de aangepaste vakanties van het Rode Kruis voor gehandicapten en chronisch zieken op onder andere het schip Henri Dunant en de huizen De IJsselvliet en De Valkenberg. Hier werkte zij als verzorgende en bezorgde zij de gasten op deze manier een onvergetelijke vakantie. Vanaf de oprichting van de vroegere Parochiële Caritas instelling van de H.H. Cosmas en Damianusparochie maakt Thea deel uit van de daaruit voortgekomen RK parochie St. Jan de Doper. Zij is actief voor kwetsbare groepen in de gemeenschap en schakelt haar netwerk in om hen te helpen. Daarnaast is zij actief bij de organisatie van het ‘Praatcafé’. Hier komen inwoners van Abcoude maandelijks bij elkaar om te praten over een bepaald thema.

Rien Leemans (Abcoude, 1957) zet zich al jaren in voor de vereniging Spaar het Gein. De vereniging is formeel opgericht in 1992, maar al sinds 1970 actief. Rien Leemans trad in 1993 toe tot het bestuur als penningmeester en is sinds 2015 voorzitter. Met name zijn juridische kennis gekoppeld aan zijn doorzettingsvermogen zijn zeer waardevol voor de vereniging. Dat bleek onder andere bij de verdubbeling van het spoor via een aquaduct in plaats van op het niveau van het maaiveld, het tegenhouden van het doortrekken van de A6-A9 door het Geingebied, de kap van bomen voor dijkverzwaring, het verbod voor het uitvoeren van helikoptervluchten vanuit het gebied en het verzet tegen de plaatsing van windturbines. Al deze dossiers hadden baat bij zijn inzet, juridische kennis en doorzettingsvermogen. Nagenoeg alle zienswijzen die de vereniging indiende bij verschillende overheden zijn door hem opgesteld en leidden tot succes. Rien hield altijd het belang van het Geingebied scherp voor ogen en kwam daar voor op. Een ander voorbeeld hiervan is de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal waarbij hij zich inzette voor een goede landschappelijke inpassing. Andere voorbeelden zijn: de vernieuwde brug over het Gein bij Driemond en de versterking van de dijken in het Gein. Naast deze activiteiten verzette hij ook intern veel werk voor de vereniging, zoals het opzetten en uitbouwen van de website, het leveren van bijdragen aan de nieuwsbrief en het onderhouden van contacten binnen en buiten de vereniging.

Gerda Leliveld (Vinkeveen, 1947) is al ruim 30 jaar, buiten de schijnwerpers en traditionele organisaties om, actief als mantelzorger. Ze begon als mantelzorger toen zij nog werkzaam was bij verzorgingshuis Maria-Oord en de zorg op zich nam van een oud-collega. Op dit moment verzorgt zij nog steeds een aantal inwoners van Vinkeveen en rijdt zij regelmatig mensen van en naar het ziekenhuis. Binnen haar eigen familie is ze onmisbaar. Ze nam van 1982 tot 1999 de zorg van haar moeder op zich en ving ook haar broer op die steun nodig had. Haar nicht van 96 jaar kan nog steeds op haar steun rekenen. Sinds 1991 is Gerda één van de mensen die een vluchtelingengezin hielp integreren in onze samenleving. Na een periode van integreren kwam het gezin in moeilijker vaarwater terecht en hielp Gerda het gezin opnieuw. Naast haar werk als mantelzorger is zij ook actief voor de Pinksterkerk De Weg in Mijdrecht. Sinds de oprichting in 2007 is ze actief betrokken en schenkt ze ieder zondag koffie, staat ze bij de deur om mensen te verwelkomen, past ze op de kleintjes tijdens de samenkomsten en neemt ze brood mee voor de avondmaaltijd. Ook wandelt ze met mensen die herstellende zijn, haalt ze mensen op voor de wekelijkse vrouwengroep, kookt ze maaltijden bij introductieavonden en helpt ze mee met de schoonmaak.

Martin Molenaar (Wilnis, 1949) is maatschappelijk op verschillende fronten actief. Hij vervult al ruim 30 jaar bestuursfuncties bij Sportvereniging Veenland. Van 1987 tot 2000 zette hij zich in voor de afdeling Judo bij Veenland. Van 1999 tot 2007 was hij voorzitter van Veenland en daarna penningmeester. Sinds 2017 beheert hij de administratie en sinds 2010 leidt hij de trainingen van de recreantengroep op speelse en ontspannen wijze. Daarnaast is hij actief bij de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. Hij verzorgt de boekhouding, zorgt voor de automatische begroting, geeft de toelichting tijdens de Algemene Leden Vergadering en geeft financieel advies aan het dagelijks bestuur. Sinds 2015 organiseert hij de collecteweek voor Reuma Nederland in Wilnis: hij schrijft de routes uit, verdeelt de collectebussen, telt de opbrengst en stort het geld bij de bank. Zo nodig springt hij bij als wijkhoofd en collectant. Martin Molenaar is ook al langere tijd politiek actief. Zo zat hij in de jaren ’80 in de gemeenteraad van Wilnis voor Progressief Wilnis en is hij ook geruime tijd fractie assistent geweest van de PvdA in de gemeente De Ronde Venen. Ook helpt hij bij het voeren van campagne en stond hij bij de voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst.

Ton Pepping (Abcoude, 1948) is een enthousiast volger van de lokale geschiedenis in met name Abcoude en Baambrugge. Als archiefbeheerder is hij al zeker 20 jaar dagelijks bezig de oude foto’s van de Historische Kring Abcoude en Baambrugge te digitaliseren. Dat is veel uitzoekwerk omdat hij ook met tekst onder de foto weergeeft wat er op de foto te zien is. Van 2013 tot 2021 (de datum waarop de Historische Kring Abcoude en Baambrugge fuseerde met de Historische Kring Proosdijlanden in Mijdrecht), was hij actief als bestuurslid. In de aanloop naar de fusie heeft Ton zijn sporen verdiend. Op historisch vlak is hij de vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge. Via zijn facebookpagina over Oud-Abcoude en Baambrugge laat hij met grote regelmaat mooie, nostalgische foto’s zien. Recent heeft hij voor het project “75 jaar herdenken’ prachtige foto’s van Abcoude en Baambrugge aangeleverd van de bezetting en de bevrijding.

laatst bijgewerkt op: 26 apr 2022 12:00Karwei Vacatures Mijdrecht


Terug

Karwei Vacatures Mijdrecht