Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

VRU verlengt AED pilot, nu ook in Abcoude

Datum: 03 februari 2011
Bron: Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht verlengt de proef met brandweer AED teams. Deze teams ondersteunen de ambulancedienst in de regio bij reanimatie. De VRU heeft besloten om de proef, die in eerste instantie een jaar in beslag zou nemen, te verlengen met een jaar en uit te breiden met de brandweerkorpsen uit Abcoude, Loenen aan de Vecht, Lopik, Benschop en Oudewater. De posten Utrecht-Tolsteeg, Achterveld, Renswoude, Zeist en Den Dolder, die in 2010 aan de pilot zijn begonnen, doen opnieuw mee.

Snel handelen
De Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee mensen die een hartstilstand krijgen, geholpen kunnen worden. Door middel van elektrische schokken wordt geprobeerd het hartritme weer op gang te brengen. Bij een hartstilstand is het belangrijk dat het slachtoffer zo snel mogelijk wordt gereanimeerd. De eerste minuten zijn cruciaal. De lokale brandweer kan snel ter plaatse zijn en de reanimatie starten, waarna de ambulancedienst dit bij aankomst overneemt . De overlevingskansen voor het slachtoffer worden daarmee beduidend hoger.

Ambulancedienst is verantwoordelijk
Brandweermedewerkers die ingezet worden, zijn opgeleid om met de AED te kunnen werken. Ook hebben ze geleerd medische basishandelingen te verrichten. De RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht) blijft altijd medisch eindverantwoordelijk - ook voor de inzet van de brandweer AED teams.

Nog een jaar op proef
Tijdens de testperiode staan in de deelnemende brandweerposten 24 uur per dag brandweervoertuigen met een AED unit gereed. Zij worden door de meldkamer gelijktijdig met de ambulance gealarmeerd in situaties waar reanimatie noodzakelijk is . Er is expres gekozen voor brandweerposten die zowel in landelijke als in stedelijke gebieden liggen.

Resultaten pilotfase 2010
Tijdens de eerste pilotfase in 2010 hebben de betrokken brandweerteams in totaal 18 meldingen gehad en in een aantal gevallen was er sprake van een succesvolle reanimatie. Dat heeft de deelnemende teams overtuigd van het nut en inzet door de brandweer. Om een grondige evaluatie te kunnen houden, zijn echter meer gegevens nodig. Deze hoopt de VRU te verzamelen door verlening en uitbreiding van de pilot. Na de proefperiode wordt bekeken voor welke gebieden de ondersteuning van de brandweer meerwaarde biedt.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De AED pilot is een initiatief van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Samen met haar partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht