Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Tips om ongelukken met vuurwerk te voorkomen

Datum: 23 december 2010
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Helaas gebeuren er elk jaar opnieuw ongelukken met vuurwerk. Opvallend is dat de helft van alle slachtoffers wordt getroffen door vuurwerk dat door een ander is afgestoken. En bij 80 procent van deze slachtoffers is er sprake van oogletsel. Het blijft dus zaak om goed op te letten met vuurwerk.

Helaas gebeuren er elk jaar opnieuw ongelukken met vuurwerk. Opvallend is dat de helft van alle slachtoffers wordt getroffen door vuurwerk dat door een ander is afgestoken. En bij 80 procent van deze slachtoffers is er sprake van oogletsel. Het blijft dus zaak om goed op te letten met vuurwerk.

 • Lees voor het afsteken van vuurwerk de instructies
 • Let goed op bij het afsteken van en het kijken naar vuurwerk
 • Houd voldoende afstand van vuurwerk dat wordt afgestoken
 • Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan
 • Steek geen vuurwerk aan in je hand. Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken en dan weggegooid. Dat is erg gevaarlijk, omdat je nooit met zekerheid kan weten wanneer het vuurwerk ontploft, en waar het precies terechtkomt
 • Zet siervuurwerk stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond
 • Let op omstanders, zowel mensen als dieren
 • Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op!

Meer tips over het veilig afsteken van vuurwerk? Kijk op www.veiligheid.nl.

Tips om vuurwerk goed op te ruimen

 • Ruim na het afsteken de verpakkingen en gebruikte flessen en stenen op.
 • Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over.
 • Op dinsdag 4 januari 2011 kunt u vanaf 12.30 uur uw nat, niet afgegaan vuurwerk naar het afvalbrengstation brengen.
 • Het natte vuurwerkafval kan ook in de grijze container worden gegooid.
 • De gemeente veegt als eerste de dorpskernen na Nieuwjaar.
 • Daarna worden de wijken zo snel mogelijk geveegd. Als het vriest, kan er niet geveegd worden en wordt eerst gestrooid.
  Verkoop van vuurwerk is op 29, 30 en 31 december.

Afsteken van vuurwerk is toegestaan van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht