Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Dode man Wilnis vrijwel zeker schutter Mijdrecht

Datum: 22 juli 2019
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De man die op 3 april van dit jaar dood werd aangetroffen in de berm aan de Amsteldijk in Wilnis, is vrijwel zeker degene die op 2 april een 45-jarige vrouw in de Landsherenstraat in Mijdrecht doodde. Dit kan geconcludeerd worden na intensief forensisch onderzoek door de politie. De 54-jarige man uit Zegveld was door zelfdoding om het leven gekomen. Eerder had de vrouw aangifte tegen de man gedaan van stalking. Het incident was aanleiding voor alle betrokken instanties om kritisch naar hun eigen handelen te kijken. Deze evaluatie leidt nu tot een aantal leerpunten.

Schietincident Mijdrecht op 2 april
Op 2 april rond 22.00 uur kreeg de politie een melding dat er schoten waren gehoord bij een woning aan de Landsherenstraat in Mijdrecht. Ter plaatse troffen agenten een ernstig gewonde vrouw aan. Zij bleek te zijn neergeschoten. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de traumaheli, en probeerden het leven van het slachtoffer te redden. Dit lukte niet. Zij overleed ter plaatse.

Politie doet inval woning verdachte op 2 april
Volgens getuigen vluchtte kort na het schietincident een man uit de woning in een onbekende richting. Met meerdere eenheden en de politiehelikopter werd in de directe omgeving naar de mogelijke verdachte gezocht, maar hij werd niet aangetroffen. Recherche en forensische opsporing startten direct een onderzoek naar de toedracht en omstandigheden rond het schietincident. Uit dit onderzoek kwam al snel een verdachte naar voren, de 54-jarige man uit Zegveld. De politie is diezelfde avond, op 2 april, naar de mogelijke verblijfplaatsen van deze verdachte gegaan en heeft invallen gedaan. De verdachte werd niet aangetroffen. 

Verdachte schietincident dood aangetroffen op 3 april
Op woensdag 3 april rond 07.00 uur meldde een passant aan de politie dat er in de berm aan de Amsteldijk in Wilnis een overleden persoon lag. Ter plaatse trof de politie het stoffelijk overschot van een man aan. Recherche en forensische opsporing hebben vastgesteld dat het ging om de verdachte van het schietincident in Mijdrecht: de 54-jarige man uit Zegveld. De man is door zelfdoding om het leven gekomen. Na intensief forensisch en tactisch onderzoek is nu vast komen te staan dat deze man vrijwel zeker de schutter van het schietincident is.

Historie van stalking
Door middel van reconstructie is geconstateerd dat het slachtoffer vanaf juni 2018 tot en met september 2018 meerdere keren meldingen heeft gedaan van stalking door deze man. De politie heeft hierop diverse maatregelen genomen en afspraken gemaakt met het slachtoffer. Ook de gemeente en Veilig Thuis zijn bij de hulpverlening betrokken geweest. Eind augustus 2018 deed de vrouw ook aangifte van stalking. Bij de behandeling van de zaak in februari 2019 oordeelde de rechter dat er onvoldoende bewijs was en sprak de man vrij. Daarmee kwam het door de officier van justitie opgelegde straat- en contactverbod te vervallen.

Evaluatie
Het incident was aanleiding voor alle betrokken instanties om kritisch naar hun eigen handelen te kijken. Alle stappen en acties die werden genomen in relatie tot het slachtoffer en de verdachte voorafgaand aan het schietincident zijn in kaart gebracht en kritisch geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie hebben politie, OM, gemeente De Ronde Venen en Veilig Thuis een aantal leerpunten en adviezen vastgesteld.

Conclusies
De instanties concluderen dat alle betrokken medewerkers naar eer en geweten hebben gehandeld. Desondanks hebben we dit drama niet kunnen voorkomen. Er is wel een aantal leerpunten benoemd.

Allereerst had de afzonderlijke informatie van de betrokken instanties beter bij elkaar moeten worden gebracht. Hierdoor hadden de risicofactoren in deze casus sneller zichtbaar kunnen worden en had de veiligheidsinschatting – integraal – kunnen worden bijgesteld naarmate de zaak zich ontwikkelde. Het samenbrengen van informatie zorgt immers voor een completer beeld. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de hulpverlening aan het slachtoffer, zoals nu is gebeurd, maar er kan dan ook worden ingezet op een persoonsgerichte aanpak op de verdachte.

Het recent gestarte Actieoverleg Huiselijk Geweld tussen de veiligheidspartners politie, Openbaar Ministerie en Veilig Thuis, biedt de mogelijkheid om een casus in gezamenlijkheid te bespreken. Deze vorm van informatiedeling kan de veiligheidsinschatting en het maken van een veiligheidsplan ten goede komen.

Een instrument dat kan helpen bij het prioriteren en dat eind 2019 in het arrondissement Midden-Nederland beschikbaar komt, is de zogenoemde SASH (Screening Assesment for Stalking and Harassment). De SASH is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat is ontwikkeld om te helpen prioriteren in stalkingszaken. Het instrument zorgt voor een risico-inschatting op basis van informatie over de verdachte, het slachtoffer en de stalkingssituatie. Naast aandacht voor het slachtoffer en de situatie waarin hij/zij zich bevindt, wordt ook het profiel van de verdachte daarin meegewogen.

De leerpunten en adviezen uit de evaluatie zullen door alle ketenpartners ter harte worden genomen, zodat de kwaliteit van- en de samenwerking in- de keten verder kan worden verbeterd.

laatst bijgewerkt op: 22 jul 2019 15:12Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht